Farmaceuter utan Gränser (FuG) Sverige / Pharmacists without Borders Sweden

​Farmaceuter utan Gränser får Sidabidrag för hela tre förstudier - för fortsatt satsning på rättvis HIV-behandling

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 09:26 CET

FuG genomför nu tre intressanta förstudier för nya projekt inom HIV-behandling i Afrika. FuG ansökte om och fick bidrag från Sida via Forum Syd för alla tre förstudierna den 17 januari! Styrelsemedlemmar Eva Solly och Lars Rönnbäck åker till Uganda nu i mars 2017 för att genomföra förstudierna. FuG har, tillsammans med lokala organisationen RACOBAO i Uganda, åstadkommit goda resultat med tidigare gemensamma projekt för att stödja människor som drabbats av HIV. Tillgång till mediciner har ökat genom statligt ansvarstagande och även antalet patienter som behandlas har ökat markant. Följsamheten har förbättrats tack vare anpassad information & stöd i lokala patientgrupper. FuG och RACOBAO tillsammans har bidragit till denna utveckling. De två organisationerna bygger nu vidare på sina goda erfarenheter och planerar att starta nya projekt efter förstudierna:

  • Jämställd HIV-prevention, ART-behandling och familjeansvar - Målet är att ge män som drabbats ökad trygghet med sin behandling men också ställa krav på större delaktighet och ansvarstagande för familjens hälsa.
  • Rätt till likvärdig hälso- och sjukvård för ensamstående mammor, föräldralösa barn och äldre - Särskilt utsatta gruppers situation ska studeras och handlingsplaner för att förbättra deras villkor utvecklas.
  • Kompetens- och Erfarenhetsöverföring till Rwanda -  De goda resultaten från RACOBAO-projektet ska presenteras för en nationell HIV-organisation i grannlandet Rwanda. Erfarenheter från båda organisationerna ska användas för att starta nya utvecklingsprojekt i båda länderna.

För att starta projekten kommer FuG liksom tidigare att söka stöd från Forum Syd, som i många år har varit huvudfinansiär för FuGs projekt i Uganda, dessutom skjuter FuG in en egeninsats bestående av medlemsavgifter och gåvor. Följ projektens framsteg på hemsidan www.fug.se och www.facebook.com/fugsverige

Enligt Unaids lever 1,5 miljoner människor i Uganda med HIV. 2015 ökade antalet infekterade med 83.000 och 28.000 dog av AIDS. Fortfarande är det nästan 40 % vuxna HIV-patienter som inte får adekvat ART-behandling.

FuGs Projektkoordinator Eva Solly säger: "Varje människa som räddas från att drabbas av HIV/AIDS gör vårt arbete meningsfullt. Våra framgångar i Uganda kan också göra stor skillnad i Rwanda. Vi samarbetar över landsgränsen. Vad har jämställdhet med HIV-bekämpning att göra kan man undra? Jo, vissa grupper av män undviker att vara delaktiga i sin HIV-behandling, använder inte sina mediciner på rätt sätt, sprider HIV vidare och har ännu inte kunskap att motivera för sina barn varför det är så viktigt att ta medicinen regelbundet. FuGs motto är: Allas rätt till god läkemedelsbehandling!"

Kontaktpersoner:

  • Projektkoordinator/Vice Ordförande Eva Solly tel.nr: 070 264 51 20 e-post: eva.solly@gmail.com
  • Ordförande Lars Rönnbäck tel.nr: 070 569 23 94 e-post: lars.ronnback@litoda.se

FuGs logga samt pressbilder hittar ni här http://fug.se/om-oss/for-press/

FuG Sverige (PwB Sweden). Voluntary forces of Pharmacists in Sweden making a difference for health and medical knowledge globally. Web page www.fug.se e-mail address info@fug.seFarmaceuter utan Gränser arbetar för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling, med inriktning på låginkomstländer. Stöd FuG genom att bli medlem eller lämna en gåva!