Stockholms stad

Farsta centrum - en tyngdpunkt i Stockholms utveckling

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 13:32 CEST

Mohamed El Abed har anställts som projektledare för att driva Stockholms långsiktiga satsning på en utveckling av Farsta. Uppdraget innebär att samordna olika aktörer och att undersöka hur fler bostäder, arbetsplatser, kultur och service kan komplettera nuvarande Farsta. I processen ingår allt från upprustning av centrum till diskussioner om framtida pendeltåg och spårvägar.

Mohamed El Abed ser fram emot uppdraget:
– Området är redan nu en attraktiv söderort med en spännande mix av människor. Det är också en stadsdel i förändring, där det just nu byggs mycket för att skapa ett levande centrum och attraktiva förutsättningar för näringslivet.

Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad, framhåller att projektet är ett viktigt steg i genomförandet av Promenadstaden, vars syfte är att bygga en mer sammanhängande stad.
– Inte minst är det intressant att få genomföra denna utveckling i nära samarbete med näringslivet.

Mohamed El Abed, 31, är uppväxt i Kista och utbildad statsvetare med inriktning på medie- och kommunikationsvetenskap. Han har tidigare arbetat på Landstingets enhet för tillväxt, miljö- och regionplanering och har där även studerat Social utveckling och mötesplatser. Han har också drivit kommunikationsbyrån Sprong.

KONTAKT
Direktkontakt med Mohamed El Abed: 0704-56 79 55, mohamed.el.abed@stockholm.se
Birgitta Holmström, stadsbyggnadskontoret, 08-508 26 591, birgitta.holmstrom@stockholm.se

FAKTA KRING SÖDERORTSVISIONEN OCH FARSTA
Söderortsvisionen
Visionen för Söderort 2030 utgår från Stockholms stads vision ”Ett Stockholm i världsklass”. Syftet är att förbättra och utveckla medborgarnas trygghet på offentliga platser, utbildningsmöjligheter, näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur- och stadsbyggnad. I visionen ingår även att skapa underlag för en tvärförbindelse samt öka antalet arbetsplatser i söderort.

Tyngdpunkt Farsta
I Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm utpekas Farsta som en av nio tyngdpunkter med potential att utvecklas som komplement till innerstaden. Syftet är att ge underlag för en stadsmässig utveckling av bostäder, arbetsplatser, kultur, idrott och annan kommunal service.