Stockholms stad

Farsta ordnar träffar om stöd till den som vårdar en anhörig

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:51 CEST

Farsta stadsdelsförvaltning, Marie Khoury, Telefon: 08-508 18 042, 070-45 18 042, epost marie.khoury@farsta.stockholm.se

FARSTA ORDNAR TRÄFFAR OM STÖD TILL DEN SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG

Under hösten 2005 och våren 2006 inbjuder Farsta stadsdelsförvaltning till informations- och tematräffar om det stöd och de insatser vi erbjuder personer som vårdar en anhörig.

Det blir sammanlagt sju träffar med information, föreläsningar och diskussioner. Personal inom våra verksamheter med anhörigstöd kommer att berätta om sitt arbete och sin vardag.

Mötestillfällena ger också deltagarna tillfälle till erfarenhetsutbyte och möjligheter att knyta kontakter med andra i liknande situation.

Torsdag 20 oktober kl.18.00-19.30 ca
Biståndshandläggarna i Farsta berättar om sitt arbete och om vilket anhörigstöd som stadsdelsförvaltningen erbjuder.
Äldreombudsmannen är inbjuden som gäst.
Plats: Biståndsenheten, Munkforsplan 37

Torsdag 3 november kl.18.00-19.30 ca
Tema: Hjärnskador, föreläsning.
Farsta sjukhem- information om sjukhemmet och ev. rundvandring
Plats: Samlingssalen på Farsta sjukhem, Ekebergabacken 4.

Samt…
24 november 2005- Närvårdcentralen i Hökarängen
12 januari 2006 - Tema: Demens
2 februari 2006 – Dagverksamhet för demenshandikappade,
23 februari 2006 – Gruppboende

www.stockholm.se/farsta http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp_Q_mainframe_E_template_117.asp_Q_number_E_954_A_category_E_248