Stockholms stad

Farstas skolor satsar hårt på att utbilda skolledare i marknadsföring av skolan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 08:59 CEST

Farsta stadsdelsförvaltning, Marie Khoury, Telefon: 08-508 18 042, epost marie.khoury@farsta.stockholm.se

Vi satsar på att utbilda Farstas skolledare i ”Entreprenörskap i skolan” och ”Att bygga varumärke och profilera sin skola”. Satsningen sker inom projektet ”Farstarektorerna” i samarbete med Rektorsakademien i Stockholm. Syftet är att stärka Farstas position som en av Stockholms bästa stadsdelar när det gäller skola.

Skolans område är mycket komplext och det är inte enbart pedagogisk hänsyn som numera måste prioriteras. Pedagogisk utveckling är stommen för att kunna skapa hög måluppfyllnad för eleverna men andra kompetensområden måste nu läggas till skolors kunskapsflora, inte minst eftersom elever och föräldrar aktivt väljer var de vill gå. Därför blir skolans förmåga att tydligt kommunicera sina styrkor med föräldrar, elever och medarbetare avgörande för framgång och resultat.

Rektorernas yrkesroll är mångsidig. Det ingår allt från att vara pedagogisk ledare och ”coach” för sin personal till ekonomihantering, administration och marknadskommunikation. Han/hon är också en del av skolans ansikte utåt mot föräldrar, media och samhället i stort. Han/hon ska leda ett förändringsarbete och fungera både som entreprenör och marknadskommunikatör.

- Kunskaper och förståelse kring kommunikation och förändringsarbete är viktigt i alla delar av samhället och inte minst i skolans värld, säger Marie Khoury som är informatör i Farsta stadsdelsförvaltning och leder projektet.
- Skolorna har haft svårt att nå ut med information om sin verksamhet, sina styrkor och profileringar samt om det positiva som händer i skolan.

- Farsta är den förvaltning i Sverige som bäst förstått hur viktiga skolledarna är för en attraktiv, kommunicerande och utvecklingsinriktad skola, säger Fredrik Jeppesen Rektor på Rektorsakademien.

Projektet Farstarektorerna drivs bland annat med medel ur Kompetensfonden i Stockholms stad.
Kompetensutvecklingen sker i regi av Rektorsakademien som vid sidan av utbildning också driver mentorskap och nätverk för ledare i skola och näringsliv.

För mer information kontakta Marie Khoury, informatör Farsta 070 45 18 042, marie.khoury@farsta.stockholm.se Fredrik Jeppesen, Rektorsakademien 0733 40 41 10, fredrik@rektorsakademien.se