transPA AB

Fartskriver och transPA ingår samarbete för att öka lönsamhet och konkurrenskraft i nordisk transportbransch

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 04:03 CEST

Den 24 juni undertecknades ett samarbetsavtal mellan Fartskriver och transPA som innebär att transPA personal- och tidsystem kommer att ingå i Fartskrivers produktsortiment på den norska marknaden. Med transPA får transportföretagen kontroll över tidredovisning och viktiga personaluppgifter som kontrolleras av lagar och avtal. En möjlighet till ökad lönsamhet som också ger positiva effekter på trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

TransPA och Fartskriver har ett gemensamt fokus på digitala stödsystem som kan ge en positiv effekt på transportföretagens lönsamhet. Lönekostnader är en av transportföretagens största utgiftsposter och eftersom möjligheten att öka vinstmarginalen genom höjda priser är begränsad blir det mer effektivt att få kontroll över och sänka de egna kostnaderna för att öka företagets lönsamhet. Dessutom omfattas transportbranschen av regler och avtal och det blir allt viktigare att få kontroll över olika typer av personaluppgifter.

– Behovet är detsamma oavsett viket land din verksamhet utgår ifrån, säger Torbjörn Eliasson Produktansvarig på transPA och en av företagets grundare. transPA är utvecklat utifrån transportföretagens specifika behov, fortsätter han. Tid- och personalarbetet är en av de mest tidkrävande och regelstyrda uppgifterna och en viktig process att få kontroll över för den som vill vara lönsam och konkurrenskraftig, oavsett storleken på ditt företag.

transPA är en flexibel lösning som kan anpassas efter företagens behov och storlek. Inledningsvis kommer Fartskriver att erbjuda transPA Silver i sitt sortiment, ett produktpaket som framför allt fokuserar på det viktiga tidredovisningsarbetet, och som lämpar sig väl också för det mindre företaget.

– Vi ser mycket positivt på att kunna erbjuda transPA i vårt sortiment och ser fram emot samarbetet, säger Fartskrivers VD Tom Ringen. Frågeställningar gällande tidsregler och personalavtal är lika aktuella i Norge som i Sverige, och ett stödsystem med fokus på tidrapportering innebär en konkurrensfördel också för de norska transportföretagen.

Funktioner i transPA Silver

  • Digital och mobil tidredovisning
  • Koppling till färdskrivare
  • Digital lagring och sökbarhet gällande administrativa uppgifter
  • Enkel funktion för användning av inmatad tid vid fakturering
  • Rapportfunktion för statistik och beslutsunderlag kopplat till tidsuppgifter
  • Meddelandefunktion mellan kontor och personal ute på fältet

För mer information kontakta:Torbjörn Eliasson, Produktansvarig transPA, +46 705 36 56 82, torbjorn.eliasson@transpa.seTom Ringen VD Fartskriver, +47 23 37 83 90, tom.ringen@fartskriver.se


Om transPA
transPA är ett webbaserat personal- och tidsystem speciellt utvecklat för transportbranschen. Företaget är ledande på den svenska marknaden men levererar sedan en tid tillbaka även till kunder i Norge och Finland. transPA effektiviserar personal- och lönearbetet
för det mobila företaget och ger kontroll över viktiga uppgifter som regleras av lagar och avtal i en bransch med stigande krav på effektiva, säkra och miljövänliga transporter.  Lösningen finns på svenska, norska och engelska och kan implementeras med flera andra system för löner, fordonskontroll och kortavläsning.

Läs mer på www.transPA.se