Universitetssjukhuset i Lund

Fas - beslut om projektmedel

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:50 CET

FAS - forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - har som uppdrag att finansiera forskning, stödja internationalisering och främja spridning av forskningsinformation. Den 16 november beslutade FAS om projektmedel.

Forskare från Universitetssjukhuset i Lund och Lunds universitet tilldelades följande:

Projekt

Kai Österberg, Yrkes- och miljömedicin
Kognitiv funktionsförmåga efter utmattningssyndrom
Beviljat belopp, kr: 850 000

Lars Rylander, Yrkes- och miljömedicin
Samband mellan persistenta klororganiska miljögifter i serum och incidens av typ 2 diabetes
Beviljat belopp, kr: 2 200 000

Catarina Nordander, Yrkes- och miljömedicin
Kan man påvisa inflammatoriska mediatorer i serum vid arbetsrelaterad nack/skuldervärk?
Beviljat belopp, kr: 1 400 000

Håkan Tinnerberg, Yrkes- och miljömedicin
Exponering för luftvägsirritanter och effekter på luftvägar för sotare
Beviljat belopp, kr: 2 460 000

Staffan Skerfving, Yrkes- och miljömedicin
Muskuloskeletala besvär/sjukdom vid musintensivt datorarbete - en prospektiv 2-års uppföljning efter radikalt förändrad datorteknik
Beviljat belopp, kr: 1 150 000

Björn Karlson, Yrkes- och miljömedicin
Utveckling av ett lätthanterligt instrument för screening av begynnande utmattningssyndrom
Beviljat belopp, kr: 650 000

Jörn Nielsen, Yrkes- och miljömedicin
Nanopartiklar i svetsmiljö och hälsoeffekter
Beviljat belopp, kr: 3 300 000

Carl Göran Svedin, Barn- och ungdomspsykiatri
Tidiga frisk- och riskfaktorers betydelse för barns psykosociala hälsa och anpassning vid 12 års ålder. En longitudinell studie.
Beviljat belopp, kr: 2 250 000

Postdoc

Frida Eek, Yrkes- och miljömedicin
Postdoc-bidrag: Prospektiv panelstudie av långsiktiga effekter samt kausala och reciproka samband vid miljörelaterade besvär, och arbetsrelaterad stress.
Beviljat belopp, kr: 1 300 000