Vicore Pharma Holding AB

Fas I-studien framgångsrikt genomförd

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 08:00 CET

Vicore Pharma har nu genomfört sin tvådelade Fas I-studie på friska frivilliga män och har därmed passerat en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Resultaten visar att samtliga uppställda mål för de två Fas I-studierna har mötts; C21 tolereras väl, är säker i höga doser och uppvisar konsekventa koncentrationer i blodet. Bolaget kan nu fortsätta utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros.

Vi är mycket nöjda med resultaten från studien. Utfallet är precis det vi förväntade och hoppades på. Vi har nu information om upptaget av C21 hos människa och vi vet att det har tolererats väl även vid upprepade och ökande doseringar. C21 är därigenom att betrakta som en plattform för klinisk utveckling, i första hand för lungfibros, men förhoppningsvis också för andra svåra sjukdomar där vi har starka data från djurförsök. Bolaget intensifierar nu diskussionerna med potentiella partners för nästa steg i utvecklingen kommenterar VD Per Jansson.

Fas I -studien genomfördes mellan maj 2016 och november 2016 på Clinical Research Services Turku (CRST) i Finland och omfattade 48 friska försökspersoner. Studien var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie av oralt administrerad C21 i ökande doser. Syftet med studien var att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik.

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com