Stockholms stad

Fasadbelysning på Stockholms stadshus

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 10:08 CET

Redan 1929 provbelystes Stockholms Stadshus för första gången och då i samråd med husets arkitekt Ragnar Östberg. Provet visade att det var "praktiskt taget omöjligt att få byggnadens mörkröda fasader vackert och jämt belysta". Sedan dess har nya försök gjorts med jämna mellanrum men det har varit svårt att få fram en belysning som framhäver Stadshusets tunga fasad och huskropp på ett bra sätt.

Med hjälp av dagens mer avancerade teknik har nu Gatu- och fastighetskontoret tillsammans med Klas Möller Ljusbyggarna AB designat och installerat en fasadbelysning som belyser Stadshusets östra och södra fasader samt tornet. Samråd har skett med Stockholms Stadsmuseum och Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Fasadbelysningen invigs officiellt av Gatu- och fastighetsborgarrådet
Roger Mogert (s) måndagen den 3 november, kl 18.00. Samling på borgargården.

Gatu- och fastighetskontoret, Gunnar Kempe, Telefon: 08-508 271 48, 070-472 71 48, epost gunnar.kempe@gfk.stockholm.se