Eskilstuna kommun

Fast arvode till god man för ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 14:27 CET

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutade på sitt sammanträde den 22 februari att ett fast arvode samt fast ersättning för resor och andra utlägg införs för god man för ensamkommande barn. Arvodet kommer att vara 3 000 kr/månad och barn. Omkostnadsersättning kommer att vara 500 kr/månad och barn.

Under 2015 tog överförmyndarnämnden emot 537 ansökningar om god man för ensamkommande barn. Under 2014 kom det in 112 ansökningar. Idag finns det 110 gode män i de två kommunerna, vilket kan jämföras med 39 gode män 1 januari 2015.

Kontroll av tidrapporter och beslut om arvode till de gode männen är idag ett tidskrävande uppdrag, både för handläggare på överförmyndarkontoret och för de gode männen. Ett fast arvode och en fast ersättning syftar till att effektivisera handläggningen. Detta frigör tid för stickprovskontroller med avsikt att följa upp att god man fullgör sitt uppdrag för barnets bästa.

Beslutet gäller retroaktivt från och med den 1 januari.

Kontaktpersoner:
Anita Neuhaus, ordförande, 070-644 37 42, anita.neuhaus@eskilstuna.se.
Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret, 016-710 20 74 anders.hagander@eskilstuna.se.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.