Nordea Bank AB

Fast egendom kompenserar för aktieras

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:37 CEST

Nordea har låtit göra en ny specialstudie över hushållens förmögenhetsställning. Studien täcker åren 2000-2002, en period i bakvattnet av en tid med överoptimism och IT-yra. Markant stigande fastighetspriser har nästan kompenserat hushållen för de drygt 300 miljarder i minskade aktietillgångar som börsnedgången resulterade i. Bland åldersgrupperna förbättrade 40-talisterna sin position. Stockholmare är fortsatt rikast i landet och bland kommunerna står Danderyd i särklass.

Nordeas studie, som är gjord av professor Lennart Berg på Uppsala universitet, visar på en kraftig omfördelning av förmögenhetsmassan under perioden. Medan hushållens finansiella tillgångar minskade med 350 miljarder kr steg deras reala tillgångar med närmare 500 miljarder. Efter hänsyn taget till skulderna blev den samlande nedgången i förmögenhet marginell.

Efter 2002 har aktiekurserna repat sig och en kalkyl visar att hushållens nettoförmögenhet ökat med 300 miljarder kr från utgången av 2002 till mitten av 2004.

40-talisterna har den högsta nettoförmögenheten av alla åldersgrupper. Därtill ökade den, till skillnad från de flesta andra åldersgrupper, under den granskade perioden. De äldre generationerna tappade mark, vilket beror på att de har haft en relativt sett större andel av sin förmögenhet placerad i aktier. Överlag förbättrade främst 40-, 50- och 60-talisterna sina relativa positioner med stor andel reala tillgångar.

På länsnivå är stockholmarna förmögnast i landet även om deras genomsnittliga nettoförmögenhet minskade med 55 000 kr under perioden till 654 000. Hallänningarna som kom tvåa hade däremot en stigande förmögenhet, men deras genomsnitt på 500 000 kr är ändå en bra bit under stockholmarnas. Sistaplatsen upptas av Västernorrland, som har övertagit den från Norrbotten. I bägge länen ligger den genomsnittliga nettoförmögenheten på ca 250 000 kr.

På kommunnivå återfinns Danderyd i topp före Lidingö. Stockholms- och Skånekommuner innehar alla platser på tio-i-topp-listan. Med 4 miljoner kr i genomsnittlig nettoförmögenhet står Danderyd i särklass. Endast Lidingö med 1,4 miljoner kr når över miljonstrecket bland de övriga. Danderyds tal förrycks av att några mycket förmögna individer som driver upp genomsnittet. De 1 procent rikaste i Danderyd står för 55 procent av bruttoförmögenheten i kommunen. I de flesta kommuner ligger motsvarande siffra på 10-20 procent. Den jämnaste inkomstfördelningen återfinns i Öckerö där egna hem utgör en stor del av förmögenheten.

Kommuner med lägst genomsnittlig förmögenhet återfinns främst i Norrland, men även Värmland har flera representanter bland de 20 kommuner med lägst förmögenhet. Längst ner på listan hamnade Timrå och Haparanda med en förmögenhet som i genomsnitt uppgick till 181 000 Kr.

Rapporten belyser även huspriserna. Någon allmän fastighetsbubbla bedöms inte föreligga, även om många mått indikerar ett mer ansträngt läge. De regionala skillnaderna är också betydande. Medan flera kommuner i stockholmregionen hade bostadspriser på 25 000 kr/kvm i fjol ligger priset på mindre än en tiondel av den nivån i kommunerna som placerar sig lägst.

Tobins Q, som visar relationen mellan marknadspris och att bygga nytt, har stigit, men uppgår bara till 1,00 år 2003 vilket innebär att det är balans på riksnivå. I Stockholmsregionen ligger värdena i många kommuner på över 2, vilket återspeglar att bristen på tomtmark som driver upp huspriserna långt över byggkostnaden. I norra Sverige finns kommuner med ett värde på 0,25 vilket betyder att man kan köpa ett hus till fjärdedelen av vad det kostar att bygga nytt.

Hela rapporten finns att ladda ner på www.nordea.se/analys

Ytterligare information:
Jörgen Appelgren, chefekonom, Nordea, 08-614 95 21
Annika Winsth, senioranalytiker, Nordea 08-614 86 08
Lennart Berg, professor, Uppsala Universitet, 018-471 11 17