FAST2 Affärssystem AB

FAST2 Affärsystem blir första certifierade leverantör av fastAPI

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 13:32 CEST

I september blev FAST2 den första certifierade användaren av standarden fastAPI för fastighetssystem. I och med detta tar FAST2 täten bland leverantörerna och skapar affärsnytta för kunderna genom standardiserade API:er. Genom denna certifiering visar FAST2 att företaget värnar om öppna standarder.

Fastighetssystemets betydelse som informationsnav i fastighetsbolagets verksamhet ökar i takt med att fler processer digitaliseras, automatiseras och effektiviseras. Ett modernt fastighetssystem stödjer mycket av fastighetsbolagets behov men kundinformation och fastighetsinformation måste kunna delas effektivt oavsett system eller programvara.

“Information är inte något hemligt eller något som vi vill låsa in. Det är därför självklart att vi stödjer en öppen standard” säger Henrik Hansen, CTO, som också varit ytterst ansvarig för implementationen av fastAPI hos FAST2.

BIM Alliance står för certifieringen och FAST2 har varit testpilot i framtagandet. Redan för två år sedan var känslan att arbetet med version 1.0 av fastAPI skulle vara klart, men det har visat sig varit betydligt mer komplext och tidsödande.

“Certifieringsarbetet har varit en lång och tuff resa där FAST2 gjort stora investeringar, så det känns fantastiskt skönt att vara certifierade” säger Henrik Smidskog, Försäljning- & Marknadschef på FAST2

Mer information om fastAPI finns att läsa på
fastmarket.se
fastapi.se
bimalliance.se  

FAST2 är en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för fastighetsbolag, med bland annat sju av de tio största kommunala bostadsbolagen som kunder. FAST2 har funnits sedan 1996, och fastighetssystemet har ett komplett stöd för såväl bostadsförvaltande som kommersiella lokalförvaltande bolag och industrier. Flera kunder har haft FAST2 som system och partner i över 15 år.

För mer information:

om FAST2 eller avtalsfrågor kring fastAPI kontakta
försäljningschef Henrik Smidskog, 010-130 95 12

om teknik och integration med FAST2 genom fastAPI, kontakta
CTO Henrik Hansen, 010-130 95 13

FAST2 Affärssystem AB är en av Sveriges ledande leverantörer av Fastighetssystem

Med FAST2 får du ett affärssystem och en leverantör som sätter kunden i fokus. Vi ger Era medarbetare rätt verktyg utifrån den roll och ansvar personen har. Detta ger Er effektiva processer och en organisation som kan frigöra sin fulla potential.

" Våra ledord är helhet, trygghet, oberoende och engagemang.

FAST2 är ett fastighetssystem för det moderna Fastighetsbolaget.

Systemet är ett helhetssystem med stöd för fastighetsbolagets alla kärnverksamhetsprocesser.

  • AVTAL & HYRESADMINISTRATION
  • FÖRVALTNING & UNDERHÅLL
  • UTHYRNING & MARKNAD
  • MOBILA APPLIKATIONER
  • WEBBPORTALER

FAST2 Affärssystem AB
Tel 08-730 56 90 | info@fast2.se
Besöksadress Stockholm: Löjtnantsgatan 21
Besöksadress Göteborg: Norra Ågatan 10