Fasticon

Fasticon anlitas i omfattande upphandling av tekniska konsulter för Helsingborgs stad

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:20 CEST

På uppdrag av Kärnfastigheter, Helsingborgs stads enhet för husbyggnad, medverkar Fasticon, genom Leif Stenman, i en omfattande upphandling av tekniska konsulter, som via ramavtal fr o m den 1 januari 2009 ges möjlighet att medverka i projekt för Helsingborgs stad och dess förvaltningar.
Totalt 19 kategorier konsulter, bl a arkitekter, konstruktörer och projektörer, ingår i upphandlingen.

- Vi bygger årligen för 200-300 miljoner kronor, säger Thomas Johnsson, fastighetscontroller på Kärnfastigheter, och måste ha kvalificerade resurser för att genomföra våra åtaganden. Det är viktigt att vid behov snabbt och enkelt kunna engagera konsulter genom avrop på ramavtal. Dessutom valde vi att också anlita kvalificerat stöd för att säkra kvaliteten i såväl förberedelserna som genomförandet av upphandlingen.

Utvärderingen av inkomna anbud startar i mitten av oktober.
Upphandlingsdokument finns tillgängliga via Fasticons hemsida www.fasticon.se

För ytterligare information, kontakta:

Leif Stenman, Fasticon, 08-556706 05
leif.stenman@fasticon.se
Thomas Johnsson, Kärnfastigheter, 042-10 79 28
thomas.johnsson@helsingborg.se