Fasticon

Fasticon ingår stort ramavtal för upphandlingskonsulter

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:30 CET

Sju kommuner och sex kommunala bolag i Uppsala län och Gävleborgs län har genomfört en gemensam upphandling, gällande upphandlingstjänster.Här har Fasticon AB varit mycket framgångsrikt och har nu ingått ramavtal inom följande områden:
· Fastighetsrelaterade tjänster.
· Byggentreprenader.
· Mark- och anläggningsentreprenader.
· Lokalvård.
· Utbildningar inom LOU.
· Övriga tjänster/konsulttjänster.

Inom de fyra förstnämnda områdena är Fasticon ett av två bolag som har vunnit ramavtal. Inom de två sistnämnda områdena är Fasticon ett av fyra bolag.

”Det här är ett stort avtal som kan innebära mycket positivt både för oss och för de upphandlande myndigheterna. Det är nu viktigt att informationen om att det nya avtalet når ut hela vägen inom organisationerna så att alla vet vilka det är de ska vända sig till framöver”, säger Katariina Virkkunen, upphandlingschef i region Öst på Fasticon AB.

”Vi är mycket glada över att ha fått det här stora förtroendet av de inblandade parterna. Vi hoppas mycket på detta och räknar med att avtalen ska sysselsätta ett antal personer framöver”, säger Leif Stenman, upphandlingschef på Fasticon AB.

Följande kommuner och verksamheter omfattas av ramavtalen:
· Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Sandvikens kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun.
· Enköpings Hyresbostäder AB, Räddnings-tjänsten Enköping - Håbo, Uppsalahem AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten, Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB.

För mer information, kontakta:
Katariina Virkkunen, chef Upphandling region Öst – 08-556 706 21