Fasticon

Fasticon Kompetens vinner ramavtal med statliga bolag

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:30 CET


Avtalen gäller interimtjänster (Fortifikationsverket) och rekrytering (Statens
fastighetsverk).

"Hur statens bestånd av försvarsfastigheter ska förvaltas i framtiden är
fortfarande under utredning. Fortifikationsverket arbetar därför framför allt
med interimlösningar. Det är mycket glädjande att vi har vunnit dessa
synnerligen viktiga upphandlingar", säger Fasticon Kompetens vd Jonas
Gustavsson, som själv har en bakgrund inom försvaret.

"Jag har arbetat inom försvaret i 16 år, och Fasticon Kompetens är helt
och hållet fokuserat på fastighetsbranschen, vilket gör oss till en självklar
partner när det gäller kompetensförsörjning hos bolag som förvaltar
försvarsfastigheter. Vår ambition är att arbeta med samtliga aktörer som är
inblandade i försvarsfastighetsutredningen", säger Jonas Gustavsson.

Fasticon Kompetens har nyligen också ingått ramavtal med statliga
Systembolaget. Sedan tidigare har man också ramavtal med Jernhusen.

För ytterligare
information, kontakta:

Jonas Gustavsson - 073-415 43 10

jonas.gustavsson@fasticonkompetens.se