Fasticon

Fasticon stödjer Fortifikationsverkets strategiarbete

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 07:13 CEST

Fasticon AB har haft i uppdrag att ta fram förslag på ny strategi och organisationsstruktur för Fortifikationsverkets strategiska fastighetsförvaltning.

Tidigare var tanken att Fortifikationsverket skulle avvecklas men i höstas fick verket nya direktiv från regeringen. Fortifikationsverket kommer nu att leva vidare, men ha en större samverkan med Statens Fastighetsverk.

Fasticon har haft i uppdrag att ta fram ett strategiskt fokus och en lämplig ansvarsfördelning när det gäller förvaltningen av verkets fastigheter.

"Vi har nu redovisat vad vi anser att Fortifikationsverket ska fokusera på för att fullgöra sitt nuvarande uppdrag, och vi har föreslagit en ny övergripande organisationsstruktur som är lämplig för att genomföra detta. Nu ska Fortifikationsverket ta ställning till våra förslag", säger Bo Magnus Persson, seniorkonsult och partner på Fasticon AB.

"Vår breda erfarenhet av strategiskt arbete inom både privat och offentlig sektor gör oss till en naturlig partner för den här typen av uppdrag", fortsätter Bo Magnus.

Kontakt och info
Bo Magnus Persson
Seniorkonsult
Tel: 0734-15 43 25
bo.magnus.persson@fasticon.se