Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder förvärvar fastighet på Backaplan, Gbg

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:22 CET

Fastighets AB Balder har träffat avtal om att förvärva fastigheten Göteborg Tingstadsvassen 3:6 (Backa 1) på Backaplan i Göteborg. Förvärvspriset uppgår till 115 miljoner kronor, inklusive förvärvskostnader. Säljare är ett antal privatpersoner.

Fastigheten innehåller framför allt butiksytor med kända sport- och klädkedjor som största hyresgäster.

”Backaplan har en stark roll som handelsplats i Göteborg. Den långsiktiga utvecklingen för området är mycket positiv. Fastigheten passar väl in i Balders övriga bestånd i Region Göteborg ”, säger VD Erik Selin.För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22

Fastighets AB Balders inriktning är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balder äger fastigheter med ett marknadsvärde om ca 7 miljarder SEK.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balderfast.se