Custice

Fastighetsägare brister i kundrelationen med Sveriges största företag

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 10:41 CEST

Endast 66,8 procent av Stockholms största företag med en omsättning på över en kvarts miljard är nöjd med sina fastighetsägare.

Brister i relationerna med de största företagen som omsätter mer än 250 miljoner

Fastighetsägarna brister i sina relationer med de största företagen i Sverige. Stora företag med över en kvarts miljard i omsättning är det segment fastighetsägare borde prioritera och hålla helt nöjda.

Lägst nöjdhet med fastighetsägarna i Stockholm

En jämförelse mellan Stockholm, Västra Götaland och Skåne län visar att stora företag i Stockholm är minst nöjda med sina fastighetsägare.

Kunderna mer nöjda med fastighetsobjekt och tjänster

Stora företag är betydligt nöjdare med läge, verksamhetsanpassning och säkerhet vilket tyder på att fastigheterna hålls i bra skick.

introduktion

Custice mäter företagshyresgästers nöjdhet med fastighetsägaren, fastighetsobjektet och fastighets-funktionerna. Vår senaste sammanställning av svar från databasen #fakta tyder på brister i kundrelationerna för fastighetsägarna, eftersom Sveriges största företag med mer än en kvarts miljard i omsättning inte är lika nöjda med relationen till fastighetsägarna som med exempelvis fastighetsobjektet. Det finns mycket att vinna för fastighetsägare genom att jobba hårdare och mer systematiskt med sina kundrelationer.

metod

Custice har intervjuat beslutsfattare, som ansvarar för lokaler, på svenska företag. Vi har tagit ut statistik från det segment som innefattar svenska företag med över en kvarts miljard i omsättning för att se hur nöjda de är med sina lokaler. Frågor som besvarats är hur nöjda de är med fastighetsägaren, kostnad, läge, närhet till kunder, representativitet, säkerhet, underhåll och verksamhetsanpassning. Vi har delat upp dessa frågor i kategorierna ”nöjdhet med fastighetsägaren”, ”nöjdhet med fastighetsobjektet” och ”nöjdhet med fastighetsfunktionerna”. Statistik från Stockholm, Västra Götaland och Skåne län har jämförts.

Svarsalternativen är 1 till 5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. I sammanställningen har vi slagit ihop alternativ 1 och 2 som ”missnöjd” samt 4 och 5 som ”nöjd” för att få en tydlig distinktion mellan svaren.

resultat

Nöjda och missnöjda kunder i procent.

Stockholm

Nöjd Missnöjd
fastighetsägare 66,8 7,4
fastighetsobjekt 79,1 4,2
fastighetstjänster 72,6 6,6

Västra Götaland

Nöjd Missnöjd
fastighetsägare 69,6 6,2
fastighetsobjekt 78,2 5,1
fastighetstjänster 74 6,2

Skåne

Nöjd Missnöjd
fastighetsägare 74,9 6,5
fastighetsobjekt 81,1 5,1
fastighetstjänster 77,9 4,9

sammanfattning

Företag i Skåne är mest nöjda med sina fastighetsägare, medan företag i Stockholm är minst nöjda med sina fastighetsägare. Det finns inget kraftigt uttryckt missnöje, vilket tyder på bra standard överlag på lokalerna. Däremot finns det en hel del att jobba med när det gäller relationen mellan fastighetsägaren och kunden.

I Stockholm är 66,8 procent företag med över en kvarts miljard i omsättning nöjda med sin fastighetsägare. Det innebär att det finns många stora företag som inte upplever sig ha någon bra kontakt med sin fastighetsägare.

De största kunderna är de viktigaste kunderna, vilket innebär att fastighetsägarna borde ha bättre koll på detta segment och hålla uppe en bra kontakt med sina kunder. Överlag tyder statistiken på att företagen är mer nöjda med fastighetsobjektet och fastighetstjänsterna, än själva fastighetsägaren.

Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. Vår tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta innehåller över 184 000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.

Besök vår hemsida för mer information: http://www.custice.se