Forsén Marknadslogistik AB

Fastighetsägare, köpcenter, kedjeföretag och butiker kan vinna miljoner på kartläggning av marknaden

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 10:23 CET

Forsén Marknadslogistik AB har tagit fram en ny unik modell för butiksetablering och marknadskartläggning. Den bygger på Richard Florida: s teorier och forskning om den kreativa klassen, service klassen och dess motsatser. Richard Florida är Director of the Martin Prosperity Institute och Professor of Business and Creativity at the Rotman School of Management, University of Toronto. Florida har även skapat the Creative Class Groupe.

Modellen bygger på 5-siffriga postnummer med statistik över konsumtion i kronor av över 400 varugrupper och tjänster, demografi och sociodemografi. Alla handelsföretag, varumärken, tidningar och andra verksamheter riktade mot konsument finns på någon plats i modellen. Även kommuner, orter, stadsdelar och citykärnor har sin unika profil.

Detta kan matchas och därmed kan Marknadslogistik få fram etableringspoäng och etableringsindex samt även göra områdesbeskrivningar. Se bifogad fil.

Jan Forsén som har utvecklat modellen har under 20 år arbetat med analyser för direktmarknadsföring ser att det finns ett stort behov av att kartlägga marknaden innan byggnation av ett köpcenter eller etablering av en butik.

Forsén Marknadslogistik har verktygen som hjälper dig att hitta rätt

Market Pointer är ett unikt analysverktyg som tydligt visar var dina potentiella målgrupper
finns, hur du höjer träffsäkerheten i dina kampanjer och hur du ökar din
försäljning. Du undviker också kostsam distribution till konsumenter som är
köpsvaga eller som inte alls är intresserade av dina varor eller tjänster.
Market Pointer stödjer en koncentrerad och effektiv marknadsaktivitet och
bidrar till ökad respons, sänkta kostnader och en högre ROI.

Analysmetoden ger dig en komplett bild av konsumtionen på hushållsnivå i
kronor i kombination med femsiffrigt postnummer. Du får också information om
hur du kan välja vilka målgrupper och postnummerområden som är värda att satsa
på och vilka som inte är det. Det handlar om hur mycket pengar individuella
hushåll verkligen spenderar på inköp för 423 varugrupper fördelat på
postnummernivå! Du kan identifiera var dina kunder finns, vad de konsumerar och
värdet på konsumtionen samt samband mellan konsumtionen av olika varugrupper och hur detta påverkar dina möjligheter att nå bättre resultat. Market Pointer hjälper dig helt enkelt att rikta ditt erbjudande rätt hushåll!  Verktyget Market Pointer är ensamt om att erbjuda analyser baserade på faktisk
konsumtion i kronor på femställig postnummernivå på marknaden.

Pointer Decagon tar fram din konsument profil som bygger på professorRichard Florida: s forskning och teorier om den kreativa och sociala klassenoch dess motsatser.
Konsument profilen ger enheltäckande bild av företaget och marknaden. Den visar vilka postnummerområden som företaget bör lägga marknadsföringsinsatser på och ger även svar på hurdessa postnummerområden ser ut demografiskt och sociodemografiskt samt hurkundtypen konsumerar.  Genom Pointer Decagon genomför vi etableringsanalyser som innebär att vi tar fram rätt kommun eller rätt område för etablering.