Fastighetsägarna

Fastighetsägarna Stockholm stärker sitt fokus på digitalisering med nyinrättad CDO-tjänst

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 08:00 CEST

Den 1 april tillträder Christoffer Börjesson den nyinrättade tjänsten som Chief Digital Officer (CDO) för Fastighetsägarna Stockholm och dess dotterbolag Fastighetsägarna Service. Utnämningen kommer ytterligare stärka Fastighetsägarnas fokus på digitaliseringsfrågor, såväl för föreningens medlemmar som för servicebolagets kunder. Christoffer Börjesson kommer att ingå i Fastighetsägarna Service ledningsgrupp.

- Utnämningen är ett led i arbetet att driva den digitala utvecklingen i branschen och ta fram konkreta tjänstepaket som kan hjälpa våra medlemmar och kunder att realisera den potential som digitaliseringen erbjuder, säger Billy McCormac, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Den pågående digitala transformationen erbjuder nya möjligheter i ägandet och förvaltningen av fastigheter. Digitaliseringen ger möjlighet att skapa ännu bättre upplevelser för hyresgäster och kunder, vilket i sin tur öppnar för nya intäktsströmmar.

- Christoffer har på kort tid skaffat sig en ledande position i digitaliseringsfrågor. Med hans erfarenhet och expertis kommer vi att kunna utveckla och marknadsföra tjänster som går i takt med branschens strategiska inriktning, säger Stefan Younes, vd för Fastighetsägarna Service.

Christoffer Börjesson arbetar aktivt för att branschen ska äga den nya digitala agendan.

- Jag vill att våra medlemmar och kunder ska leda branschens digitala utveckling. Detta sker via nätverksträffar, insiktsarbete, rapporter, kurser, seminarier och mycket mer. Men det sker också via tjänsteutveckling där vi hjälper våra kunder och medlemmar att integrera nya produkter och tjänster in i sina verksamheter. Digitalisering är inte något som kommer om 10 år – det händer här och nu. Jag vill hjälpa våra medlemmar och kunder att lyckas i den nya digitala världen, säger Christoffer Börjesson, CDO för Fastighetsägarna Stockholm/Service.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.