Uppsalahem

Fastighetsaffär ger Uppsalahem rekordvinst

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 10:21 CET

Uppsalahemkoncernens resultat för 2011 är 1 591 (76) mkr före skatt. Rekordresultatet härleds till reavinsten Uppsalahem gör i och med försäljningen av fastigheter och bostäder till Rikshem. Investeringarna i nyproduktion och förnyelse når också nya rekordnivåer med 900 mkr, vilket är en ökning med 60 % från föregående år.

2011 var en milstolpe för Uppsalahem, då bolaget under året genomförde Uppsalas största fastighetsaffär i modern tid. Uppsalahem blev därmed marknadsledande för bostäder för unga och studenter i staden. Produktion av 495 nya hyresrätter inleddes också, vilket resulterade i att Uppsalahem blev Sverigeledande i nyproduktion av hyresrätter. På den lokala bostadsmarknaden befäste Uppsalahem sin position som det ledande bostadsbolaget med sina över 15 600 bostäder.

– Uppsalahem ökade investeringarna i nyproduktion och förnyelse med över 60 % till 900 mkr 2011, vilket är en ny rekordnivå. Under de kommande åren planerar vi att förvärva resterande 49 % av Studentstaden, vilket årets vinst kommer bidra till stort, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Den vinst Uppsalahem gör går oavkortat tillbaka in i bolaget från ägaren Uppsala Stadshus AB. Därmed sker ingen aktieutdelning eller annan typ av utdelning. Exkluderat effekten av fastighetsaffären uppgår resultatet till ca 91 mkr, vilket i huvudsak kan förklaras av den milda vintern och lägre underhållskostnader.

– Uppsalahems rekordvinst är också en rekordvinst för Uppsalas bostadsmarknad och Uppsalaborna, den ger oss goda möjligheter att fortsätta med vår mycket höga nyproduktionstakt. Under 2012 kommer vi påbörja byggandet av ytterligare 528 nya hem, fortsätter Mikael Rådegård.

Uppsalahems årsredovisning för 2011 finns att ladda ner på www.uppsalahem.se.

För mer information kontakta
Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, tel. 018-727 34 01
Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, 018-727 34 22

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.