Vallastaden 2017

Fastighetsbranschen på inspirationsbesök i Vallastaden – en av landets mest innovativa stadsdelar

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2015 11:08 CET

I går och idag håller SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) sin nationella konferens i Linköping. Drygt 300 branschföreträdare finns på plats och i morse besöktes Vallastaden – en av landets mest innovativa stadsdelar som är på väg att växa fram.

Linköping är platsen för årets fastighetsdagar och värd för arrangemanget är Stångåstaden, Linköpings allmännyttiga bostadsföretag. Konferensens deltagare kommer från hela landet och arbetar med energi, teknik, förvaltning, bygg- och miljöfrågor i bostadsföretag.

Vallastaden är en stadsdel som ligger granne med Linköpings universitet och 3 km från centrum. I sin helhet kommer stadsdelen att innehålla ungefär 1000bostäder, där den första etappen invigs i samband med ett bo- och samhällsexpo 2017.

­– Bostadsbranschen står inför stora utmaningar som bland annat handlar om nyproduktion, tillgänglighet och hållbarhet. Vallastaden är en spännande stadsdel att visa upp där vi utmanar det traditionella sättet att bygga, leva och bo, säger Tommy Hultin, vd för Linköpingsexpo.

Patentsökt kulvert i en tät stadsdel

En av de delar som SABOs besökare redan nu kunde ta del av var den nya kulverten, för bland annat fjärrvärme, el, vatten och avlopp som möjliggör en tätare byggnation där gator sällan behöver grävas upp. Kulverten, som också innebär att mer värdefull mark kan bebyggas, har tagits fram av kommunalägda Tekniska verken.

– Vi har funderat kring nya tekniska lösningar för Vallastaden och eftersom hållbarhet och småskalighet ska vara utmärkande för stadsdelen, så ville vi försöka med en ledningsinfrastruktur som tar mindre plats och dessutom är 100 procent återvinningsbar, säger Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken.

I Vallastaden växer en stadsdel fram där allt ifrån planskisser till val av bostäder har utformats för att främja bredd, delaktighet och granngemenskap. För att skapa möjligheter för en levande stadsdel i olika stilar och en mix av bostadsrätter, hyresrätter,radhus och villor, har marken delats in i mindre byggrätter. I dagsläget har drygt 20 byggherrar skrivit avtal för att bygga i Vallastaden.

För mer information kontakta:

Tommy Hultin, vd Linköpingsexpo
Tel: 0725-749 653
E-post: tommy.hultin@linkoping.se

Elisabeth Falk, marknads- och kommunikationsansvarig Linköpingsexpo
Tel: 0725-749 607
E-post: elisabeth.falk@linkoping.se

LinköpingsBo2017 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp, Vallastaden, ska stå klar sommaren 2017. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2017 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2017.