Drott AB

Fastighetsförsäljningar

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2002 00:00 CET

Drott har sålt fem bostadsfastigheter med 500 lägenheter i Rinkeby i Stockholm och en mindre bostadsfastighet med 8 lägenheter på Södermalm i Stockholm. Försäljningsvinst 35 Mkr före skatt.

Rinkebyfastigheterna – tomträtterna Kvarnkammaren 1, Kvarnrännan 1, Kvarnskvaltaren 1, Kvarnaxeln 1 samt Kvarnhjulet 1 – om 41 200 kvm (39 200 kvm bostadsyta) har sålts för 173 Mkr till ett konsortium av privata investerare. Frånträde 2003-03-14.

Södermalmsfastigheten Ormen 1 om 1 118 kvm (698 kvm bostadsyta) har sålts för 25 Mkr till en bostadsrättsförening. Frånträde 2002-12-20.

Hittills under 2002 har Drott sålt totalt 22 fastigheter för 938 Mkr med en försäljningsvinst om 255 Mkr före skatt.

Drott AB (publ)

Ytterligare information: Johan Nordenson, tfn 08-769 30 20