Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen blir tydligare

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2012 09:00 CEST

I dag byter Fastighetsmäklarnämnden namn till Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklarnämnden byter i dag, den 1 augusti 2012, namn till Fastighetsmäklarinspektionen. Uppdraget som myndigheten har är fortfarande detsamma. ”Våra huvuduppgifter är att registrera fastighetsmäklare och utöva tillsyn över dessa samt att informera konsumenter om fastighetsmäklartjänsten och god fastighetsmäklarsed” säger Eva Westberg chef för Fastighetsmäklarinspektionen och ordförande i Disciplinnämnden. ”Att vi nu får nytt namn är ett sätt att tydliggöra att vi är en tillsynsmyndighet som granskar att fastighetsmäklare följer regler och god fastighetsmäklarsed” fortsätter Eva Westberg.

Namnändringen är ett led i att stärka myndighetens verksamhet med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen (2011:666). Regeringen anförde som skäl för namnändringen bl.a. att Fastighetsmäklarnämnden vid flera tillfällen har framfört önskemål om namnbyte som ett led i att förtydliga myndighetens uppdrag i syfte att undvika att myndigheten förväxlas med en branschorganisation. Sedan den 1 januari 2008 är myndigheten en enrådighetsmyndighet och inte någon nämndmyndighet, vilket ytterligare talade för ett namnbyte. Genom det nya namnet undanröjs risken för förväxling med en branschorganisation samtidigt som myndighetens tillsynsuppgift betonas. 

”Vi hoppas att namnbytet ska underlätta för medborgare och företag att hitta till vår webbplats www.fmi.se. Den har omarbetats något, vilket jag hoppas besökarna ska gilla” kommenterar Eva Westberg. ”För att öka kännedomen om namnbytet kommer också ett inslag sändas i SVT:s Anslagstavlan. Det är viktigt att konsumenterna känner till oss och tar del av informationen som vi har på vår webbplats. Bland annat är det viktigt att konsumenterna lär sig mer om vem som ansvarar för vad i en bostadsaffär och att fastighetsmäklarna blir ännu tydligare i sin information om detta. Allt för att nå vår vision: Effektiv tillsyn för trygg fastighetsförmedling med nöjda parter” – avslutar Eva Westberg.

För mer information:                                                                                                                                                                             

Thomas Carter, informationsansvarig, Fastighetsmäklarinspektionen,

tfn 08-555 524 76, 076-767 88 68 

Eva Westberg, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarinspektionen, 

tfn 08-555 524 68, 072-525 02 45

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se www.fmi.se