Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionens nya lokal

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 08:20 CEST

Nu är det klart att Fastighetsmäklainspektionens nya lokal i Karlstad blir i samma fastighet som Länsstyrelsen Värmland, med Hemfosa Fastigheter som hyresvärd. Officiellt flyttar inspektionen in i de nya lokalerna den 1 december 2017, men hoppas kunna ta lokalen i bruk redan den 1 september. Samtidigt tecknas en överenskommelse med Länsstyrelsen Värmland om tillgång till utrymmen och servicetjänster.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut från september 2016 om att lokalisera Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad senast den 1 december 2017.

”Det är mycket glädjande att vi nu har ett hyresavtal om nya lokaler i Karlstad och en överenskommelse med Länsstyrelsen Värmland om kontorsservice. Eftersom inspektionen är en liten myndighet är det mycket viktigt för oss att ha hittat en samverkanspart med angränsande lokaler. Utifrån vårt behov av att rekrytera nya medarbetare är det positivt att vi nu kan berätta var vi kommer att ha vårt nya kontor. Det värmer att ha fått ett sådant välkomnande bemötande från länsstyrelsen och vår nya hyresvärd Hemfosa Fastigheter”, säger Eva Westberg, myndighetschef för Fastighetsmäklarinspektionen.

”Vi är mycket glada över att Fastighetsmäklarinspektionen kommer till Värmland och att de ska dela fastighet och kontorsservice med oss på Länsstyrelsen Värmland. Myndighetssamverkan är en prioriterad och viktig fråga och det här är ett mycket bra exempel på hur statliga myndigheter kan samverka i länet. Det känns dessutom extra roligt att det är just Fastighetsmäklarinspektionen som flyttar hit då vi redan fått ett väldigt positivt intryck av våra nya grannar”, säger landshövding Kenneth Johansson.

”Vi tycker det är extra roligt att välkomna en ny myndighet till Värmland och till våra lokaler i Karlstad. Uthyrningen är helt i linje med vår strategi att fokusera på samhällsverksamheter” säger Caroline Gustafsson, ansvarig förvaltare på Hemfosa Fastigheter.

”Lokaliseringsbeslutet har inneburit att de flesta medarbetarna i Stockholm redan har sagt upp sig eller begärt tjänstledigt. Vi är glada för att rekryteringen av sju nya medarbetare nu är klar. De flesta kommer att påbörja sin anställning i månadsskiftet maj/juni. När kontoret i Karlstad tas i bruk efter sommaren är det vår förhoppning att fler nyanställda kommer att finnas på plats”, berättar Eva Westberg.

Ytterligare något som är mycket positivt är att Fastighetsmäklarinspektionen har fått ett utökat anslag med tre miljoner kronor för budgetåret 2017, varav den största delen behöver användas till omlokaliseringen. Regeringen har aviserat ytterligare en anslagshöjning med tre miljoner kronor år 2018, dvs. totalt sex miljoner mer än tidigare. Detta innebär att myndighetens verksamhet förstärks ordentligt och möjliggör en starkare tillsyn i enlighet med regeringens direktiv”, avslutar Eva Westberg.

För mer information:

Thomas Carter, kommunikationsansvarig, Fastighetsmäklarinspektionen,
tfn mobil och direkt 08-580 069 18, thomas.carter@fmi.se

Eva Westberg, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarinspektionen,
tfn mobil och direkt 08-580 069 15, eva.westberg@fmi.se

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland                                                                             Tfn 010-224 73 87, karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Caroline Gustafsson, förvaltare, Hemfosa Fastigheter,                                                                                                 Tfn 070- 546 84 64, caroline.gustafsson@hemfosa.se

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se www.fmi.se