Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarnämnden fyller 15 år

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:31 CEST

Fastighetsmäklarnämnden fyller 15 år. Under åren har antalet fastighetsmäklare ökat stadigt och närmar sig nu 7 000. God fastighetsmäklarsed har kontinuerligt utvecklats genom myndighetens beslut i disciplinärenden. FMN har också varit mer än självförsörjande då fastighetsmäklarnas årliga registreringsavgifter till statskassan överstigit myndighetens anslag med drygt 8 miljoner. Ny fastighetsmäklarlag är på gång och förväntas träda i kraft den 1 april 2011.

 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) startade sin verksamhet den 1 oktober 1995.  För dessa 15 år som förflutit finns lite statistik att tillgå:

  • Antalet fastighetsmäklare som registrerats under åren uppgår till 7 376. I dag finns det 6 689 registrerade fastighetsmäklare jämfört med 5 400 den 1 oktober 1995. Lägsta antalet redovisades under år 2000 med 4 574.
  • Sammanlagt har till dags dato inkommit närmare 4 000 anmälningar och därutöver har FMN startat närmare 900 egna ärenden.
  • Antalet avgjorda ärenden under åren uppgår till drygt 4 600
  • Antalet varningar som beslutats under åren uppgår till 649.
  • Antalet avregistreringar av fastighetsmäklare sedan år 1995 uppgår till 74 och 77 fastighetsmäklare har anmälts till åklagare.

FMN har under årens lopp utvecklat ett mycket digert informationsmaterial för såväl konsumenter som fastighetsmäklare.  I dag finns allt material tillgängligt via FMN:s webbplats. Sedan år 2008 har FMN också i uppdrag att informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten och om god fastighetsmäklarsed. Som ett led i detta uppdrag har FMN bl.a. deltagit i ett flertal bomässor, annonserat i t.ex. bostadsbilagor, producerat material för Anslagstavlan (myndighetsinformation i SVT). Vidare har fastighetsmäklarföretag kontaktats för att de ska länka till FMN:s webbplats (ca 35 procent av företagen gör detta i dag) liksom konsumentrådgivarna i respektive kommun (närmare 60 procent av Sveriges befolkning kan nå FMN via sin kommuns webbplats i dag). Allt fler konsumenter känner till FMN, men det krävs stora insatser framöver för att öka kännedomen.

I de undersökningar som FMN gjort riktade mot fastighetsmäklarna visar det sig att dessa är nöjda med myndighetens arbete. Det finns önskemål om att representanter från FMN skulle komma ut och besöka mäklarföretagen i större utsträckning viket det dock i nuläget saknas resurser för. Däremot besöks större sammankomster i de båda mäklarorganisationerna Mäklarsamfundet och FMF.

– Jag tycker att det känns oerhört stimulerande att få leda den här myndigheten med många kompetenta och fantastiska medarbetare säger Anna-Lena Järvstrand, myndighetschef på Fastighetsmäklarnämnden.              – Dessutom är jag tacksam för de ledamöter som sitter i Disciplinnämnden och som med sina erfarenheter och sina olika kompetenser bidrar till att diskussionerna under varje sammanträde är på en hög nivå och besluten där bidrar ju till att utveckla god fastighetsmäklarsed.  När det gäller utvecklad god fastighetsmäklarsed är den i flera delar också införd i förslaget till ny fastighetsmäklarlag, vilket naturligtvis känns bra fortsätter Anna-Lena Järvstrand. – Jag vill passa på att framhålla att enligt vår uppfattning är de flesta mäklarna skötsamma och gör sitt bästa för att bidra till att god fastighetsmäklarsed efterlevs och att inga tvister uppkommer mellan köpare och säljare. För framtiden när jag förhoppningen om tillsyn över fastighetsmäklarföretagen, nytt namn och utökade resurser. Allt för att på sikt nå vår vision Trygga spekulanter och nöjda parter avslutar Anna-Lena Järvstrand.  

 

För mer information:

Thomas Carter, informatör, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 76, 076-767 88 68

Anna-Lena Järvstrand, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 68

 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
För mer information se www.fastighetsmaklarnamnden.se