Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarnämnden kommenterar lockpriser

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 13:54 CET

Lockpriser upplevs som ett problem av konsumenter. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) påbörjade en särskild granskningspolicy avseende lockpriser i april 2010. Antalet anmälningar till FMN har under år 2010 (53st) fördubblats jämfört med år 2009 (25st). Två mäklare har varnats så här långt. För närvarande finns det ca 30 ärenden som utreds.

Mäklare i Stockholm har nu kommit överens om att testa jämförelsepriser för att få bort lockpriser från bostadsmarknaden. Uppgörelsen har förhandlats fram under ledning av Mäklarsamfundet (en av branschorganisationerna). FMN ser naturligtvis positivt på att fastighetsmäklarna nu försöker ge konsumenterna en mer rimlig uppfattning om rådande marknadspriser.

– Det är bra att branschen tar sitt ansvar och försöker komma till rätta med de s.k. lockpriserna säger Anna-Lena Järvstrand, myndighetschef på FMN. – Lockpriser har varit på tapeten under många år med varierande uppmärksamhet. Vi såg i slutet av år 2009 hur anmälningar gällande lockpriser började öka. Ökningen fortsatte sedan i början av år 2010 varför vi beslöt om en särskild granskningspolicy avseende lockpriser från april fortsätter Anna-Lena Järvstrand. I de ärenden som vi nu utreder ser vi att konsumenterna är upprörda över bostädernas utgångspriser i förhållande till slutpriser. Detta gäller framförallt i storstadsområdena och främst i Stockholm.

– Att jämförelsepriser nu kommer att införas i objektsbeskrivningar och på de medverkande mäklarföretagens webbplatser samt motsvarande annonser på Hemnet ser vi positivt på. Ännu bättre hade varit om jämförelsepriserna även skulle finnas med i annonser i de stora bostadsbilagorna kommenterar Anna-Lena Järvstrand. För konsumenterna är det viktigt att man får en klar bild av gällande priser för att kunna göra riktiga kalkyler avseende kommande bostadskostnader redan före visningen. Det gäller att undvika situationer där konsumenterna kan dras med i en budgivning och betala mer än de har råd med. God fastighetsmäklarsed innebär t.ex. att visa omsorg om såväl köpare som säljare, vilket man inte kan säga att lockpriser gör. I förslaget till ny fastighetsmäklarlag fanns det med en skrivning om att fastighetsmäklarna skulle uppge det bedömda marknadsvärdet. Tyvärr kom detta inte med i den slutliga lagtexten. I och med att jämförelsepriser införs kommer säkerligen konsumenterna att vara ännu mer uppmärksamma på priserna och också ställa mer frågor till fastighetsmäklarna. Det skapar också bättre transparens vilket är positivt. Jag kan också kommentera testförsöket med att man är på rätt väg. Det är ett stort steg framåt för mäklarna och ett litet men ändock positivt steg för konsumenterna. Det kan också vara ett litet steg mot att vår vision "Trygga spekulanter och nöjda parter" på sikt nås avslutar Anna-Lena Järvstrand.

 

Thomas Carter, informatör, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 76, 076-767 88 68

Anna-Lena Järvstrand, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 68

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se: www.fastighetsmaklarnamnden.se