Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarnämndens konsumentundersökning december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 17:03 CET

Konsumenterna har fortfarande dålig kunskap om sina skyldigheter och rättigheter i samband med bostadsaffärer förmedlade av fastighetsmäklare. Förtroendet för fastighetsmäklare i stort har dock ökat något jämfört med föregående år visar Fastighetsmäklarnämndens senaste konsumentundersökning.

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) har nyligen avslutat sin årliga konsumentundersökning. Det är Mistat AB som på uppdrag av FMN genomfört undersökningen.  Ett slumpmässigt urval av 1 000 personer som speglar befolkningen har intervjuats av Mistat. Några resultat från undersökningen är:

  • Fortfarande finns det en dålig kunskap hos konsumenter om vem som ansvarar för vad i en bostadsaffär. Årets undersökning visar att 71 procent inte vet att fastighetsmäklaren inte ansvarar för uppgifter om boarea jämfört med 76 procent år 2008. Undersökningen visar också att 60 procent inte vet att fastighetsmäklaren inte svarar för säljarens uppgifter jämfört med 65 procent föregående år. När det gäller objektets skick känner 47 procent inte till att fastighetsmäklaren inte är ansvarig jämfört med 50 procent av dem som svarat år 2008.
  • Förtroendet för fastighetsmäklare har ökat något jämfört med föregående år. I år är det 34 procent som säger att de har stort förtroende jämfört med 29 procent föregående år. De allra flesta ställer sig neutrala.
  • I stort sett samtliga konsumenter 99 procent tycker att det är viktigt att det finns en myndighet som har tillsyn över fastighetsmäklarna. Föregående år uppgav 96 procent att det är viktigt.

 

– Det är tillfredsställande att konsumenternas förtroende för fastighetsmäklarna ökat och att konsumenternas kunskap om fastighetsmäklartjänsten trots allt blivit bättre. En orsak till detta kan vara att vi har bra information på vår webbplats som konsumenterna numera hittar till och att mäklarna gör färre misstag och informerar bättre säger Anna-Lena Järvstrand, myndighetschef Fastighetsmäklarnämnden. – Samtidigt är det fortfarande få som vet vilket ansvar man har som konsument vilket är olyckligt. Beträffande objektets skick måste man som köpare fullgöra sin undersökningsplikt för att slippa obehagliga och kostsamma överraskningar efter inflyttning fortsätter Anna-Lena Järvstrand.

Men vi behöver göra ännu mer för att förmå bostadskonsumenterna att informera sig om vem som ansvarar för vad. Allt för att nå vår vision ”Trygga spekulanter och nöjda parter” avslutar Anna-Lena Järvstrand.  

 

För mer information:

Thomas Carter, informatör, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 76, 076-767 88 68

Anna-Lena Järvstrand, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 68

 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
För mer information se www.fastighetsmaklarnamnden.se