RISE Research Institutes of Sweden AB

Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme kan ge miljövinster

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:12 CET

Både miljömässigt och ekonomiskt kan det ge vinster att spara sommarens billiga och förnybara fjärrvärme och använda den till vintern. Det visar projektet Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme som har genomförts i samarbete mellan Devcco och RISE.

Syftet var att undersöka förutsättningar för att ladda fastighetsnära borrhålslager med fjärrvärme under årets varma månader och sedan använda lagren för uppvärmning av byggnader under vintern.

Krav för goda resultat

I projektet har ett enkelt beräkningsverktyg tagits fram för att fjärrvärmebolag och fastighetsägare ska kunna göra egna kalkyler.

– Miljömässigt finns goda möjligheter men de lokala förhållandena, till exempel vilken marginalproduktion man har i fjärrvärmemixen, blir avgörande, säger projektledaren Joakim Nilsson från Devcco.

– Det krävs tillgång till grön och kostnadseffektiv fjärrvärme sommartid för att nå goda resultat.

En annan slutsats är att byggnadernas systemtemperaturer har betydelse liksom hur stora byggnaderna – och därmed lagren – är. I mindre borrhålslager blir värmeförlusterna kännbara.

Göteborg blev vinnare

Projektets beräkningar utgår från tre typbyggnader och två fjärrvärmesystem med inspiration från Stockholm respektive Göteborg.

Resultaten blir miljömässigt gynnsammast i Göteborgsexemplet där användningen av fossila bränslen vintertid kan minskas samtidigt som lagret laddas med värme från avfallsförbränning under sommaren. I Stockholmsexemplet laddas i större utsträckning med värme från värmepumpar och det ger inte samma fördelar.

Ur ett ekonomiskt perspektiv blir fastighetsnära säsongslagring intressant när lagret kan laddas med värme till en marginalproduktionskostnad i storleksordningen 50 kr/MWh.

”En del av den framtida paletten”

Beräkningsmodellen som utvecklades inom studien banar nu vägen för en fortsättning.

– Modellen är byggd i Excel och kan laddas ner av intressenter, fjärrvärmebolag och fastighetsägare, som vill göra egna ekonomiska, miljö- och energimässiga kalkyler. En rad parametrar kan enkelt anpassas till lokala förhållanden, berättar Oskar Räftegård, RISE.

I projektets referensgrupp ingick representanter från Energiföretagen, Skanska, Akademiska hus, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping, Eon samt Umeå Energi.

– Vi har tidigare genomfört en förstudie kring värmelager vid en kontorsbyggnad i Södra Hammarbyhamnen så när vi blev tillfrågade kändes det här intressant, säger Jonas Gräslund från Skanska.

– Det är svårt att dra tvärsäkra slutsatser när faktorerna som påverkar blir så många. Men jag tror att fastighetsnära värmelagring blir en del av den framtida paletten av åtgärder. Kanske särskilt om man kan hitta lösningar där några fler aktörer går samman, till exempel vid nybyggnation, säger han.

Joakim Nilsson är inne på samma linje:

– På grund av värmeförlusterna blir storleken viktig för att nå framgång. Ytterligare teoretiska arbeten skulle kunna inkludera metoder och teknisk utformning för att minska värmeförluster, säger han.

Projektets slutrapport kan liksom den Excel-baserade beräkningsmodellsen laddas ner från www.fjarrsyn.se , direktlänken finns här:

www.energiforsk.se/program/fjarrsyn/rapporter/fastighetsnara-sasongslagring-av-fjarrvarme-2016-321/

Projektet Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme finaniserades av Energiforsk och forskningsprogrammet Fjärrsyn och avslutades i december 2016.

För mer information, kontakta:

Oskar Räftegård, RISE Samhällsbyggnad/Energi och cirkulär ekonomi +46 (0)70 580 57 65

Joakim Nilsson, Devcco (projektledare) +46 (0)70 617 77 52

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se