Energikontoret i Mälardalen

Fastighetsskötare i Uppsala tar upp stafettpinnen i praktisk energieffektivisering den 16 november.

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:03 CET

Energikontoret i Mälardalen arrangerar utbildningar i praktisk energieffektivisering för fastighetsskötare i kommunala och privata fastighetsbolag. Tidigare utbildningsinsatser om energieffektivisering inom fastighetssektorn har framför allt lockat drift- och energiansvariga och inte fastighetsskötare, husvärdar och vaktmästare. Eftersom det i regel är fastighetsskötare som har den löpande tillsynen i fastigheter så är de därför en prioriterad yrkesgrupp att utbilda i praktisk energieffektivisering.

Utbildningen genomförs vid sammanlagt 20 tillfällen fördelat på fem län (Södermanland, Västmanland, Uppsala län, Östergötland samt Örebro län). Hittills har cirka 250 fastighetsskötare genomfört utbildningen och nu har turen kommit till Uppsala. Utbildningen leds av Jan Forslund, en välkänd person i Fastighetssverige. Jan har arbetat på många ledande befattningar bland annat inom SWECO-koncernen och Fastighetsägarna Sverige.

Utbildningen i praktisk energieffektivisering är en del av projektet Energieffektivare drift för handlingskraftiga fastighetsskötare. Projektägare är Energikontoret i Mälardalen och projektet drivs i samarbete med Energikontoret Regionförbundet Örebro och Energikontoret Östra Götaland. Projektfinansiärer är Energimyndigheten, Fastighetsägarna i Mellansverige, SABO och Vattenfall.

Utbildningsplats den 16 november: Vänortsgatan 39, Uppsala. Tid:  8.00 – 16.00

För mer information, kontakta projektledare Hans Jältorp, tel nr: 070-104 57 14, e-post: hans.jaltorp@energikontor.se.

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.