Statistiska centralbyrån, SCB

Fastighetstaxeringar 2003: Taxeringsvärdena höjdes med 4,6 procent

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 13:13 CET

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige höjdes med 155 miljarder kronor eller 4,6 procent i och med 2003 års allmänna och särskilda fastighetstaxering jämfört med 2002. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 3 511,4 miljarder kronor, vilket är nästan 50 procent mer än Sveriges BNP 2002.

De största ökningarna gäller för småhus och hyreshus, till största delen på grund av höjningar i samband med allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003. Det totala taxeringsvärdet för småhus har ökat med 102,9 miljarder kronor eller 7,6 procent jämfört med 2002 års fastighetstaxering.
Det totala taxeringsvärdet för hyreshus har ökat med 52,6 miljarder kronor eller 4,2 procent jämfört med år 2002.
Taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Stockholms län är 1 088,1 miljarder kronor, nästan en tredjedel av landets totala taxeringsvärde.

Genomsnittliga taxeringsvärden för småhusenheter
De genomsnittliga taxeringsvärdena för permanenta småhus (typkod 220) varierar kraftigt inom landet. De högsta taxeringsvärdena finns i Stockholms län, där det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus år 2003 var 1 628 000 kronor. Småhus med de lägsta taxeringsvärdena finns i Västernorrlands län där genomsnittsvärdet var 362 tusen kr. Genomsnittet för hela riket var 762 000 kr. I Danderyds kommun var det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus 3 304 000 kr. Ragunda kommun har de lägst värderade småhusen, 159 000 kr. Taxeringsvärdet ska sättas så att det uppgår till 75 procent av marknadsvärdet.

I nedanstående diagram visas genomsnittliga taxeringsvärden för småhus fördelat på län enligt fastighetstaxeringen 2002 och 2003. Där framgår att höjningarna av taxeringsvärdena mellan 2002 och 2003 är störst i Gotlands län, 16 procent. Höjningen för hela riket uppgick till cirka 6 procent.

Genomsnittliga taxeringsvärden för permanenta småhus 2002 och 2003, länsvis:

Det genomsnittliga taxeringsvärdet för fritidshus (typkod 221) var 459 000 kronor. De högst taxerade fritidshusen finns i Stockholms län med genomsnittligt taxeringsvärde 2003 på 856 000 kronor. De lägst taxerade fritidshusen finns i Norrbottens län. Det genomsnittliga taxeringsvärdet där var 219 000 kronor.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, (BO 37 SM 0301), som finns på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Fastighetstaxeringar
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Dan Borglund
Tfn 08-506 947 83
Epost dan.borglund@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.