Statistiska centralbyrån, SCB

Fastighetstaxeringar 2012: Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 6 700 miljarder

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 10:48 CET

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 390,5 miljarder kronor eller 6,2 procent i och med 2012 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 6 737 miljarder kronor, vilket är nästan två gånger mer än Sveriges BNP för år 2011.

Den största ökningen har skett för småhus. Det totala taxeringsvärdet för småhus har ökat med 12,9 procent jämfört med 2011 års fastighetstaxering. Under 2012 har det varit en allmän fastighetstaxering för småhus. Vid den förenklade taxeringen, som gjordes år 2009 för småhus, var ökningen 38,3 procent jämfört med år 2008.

Lantbrukens totala taxeringsvärde har ökat med 0,2 procent. Det totala taxeringsvärdet för hyreshus har ökat med 1,4 procent, medan ökningen för industrier är 0,7 procent.

Vad gäller småhus för permanentboende (typkod 220), har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 6 387 000 kronor. De högst taxerade fritidshusen (typkod 221) finns i Danderyds kommun, där det genomsnittliga taxeringsvärdet är 3 759 000 kronor år 2012. De lägst taxerade småhusen för permanentboende finns i Ragunda kommun – 176 000 kronor. För fritidshusen var motsvarande siffra 124 000 kronor i Överkalix kommun.

Av det totala taxeringsvärdet på 6 737 miljarder för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 29,0 procent, vilket motsvarar 1 956,7 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7 procent, vilket motsvarar 50,0 miljarder kronor.

I nedanstående tablå visas totala taxeringsvärden för samtliga skattepliktiga taxeringsenheter 2012 och 2011. Miljarder kronor
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345470.aspx


1) Inklusive taxeringsenheter med värde < 1 000 kronor.

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2010–2012
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345470.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Magnus Walestad
Tfn 08-506 944 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.