Finansdepartementet

Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:28 CET

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska undersöka hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas.

- Införandet av den kommunala fastighetsavgiften har inneburit att taxeringsvärdet inte längre har samma betydelse för den löpande beskattningen av bostäder. Det är därför rimligt med en översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. Genom tillsättandet tillgodoses också riksdagens önskemål om en utredning av förutsättningarna för att slopa taxeringen, säger finansminister Anders Borg.

Utredningen ska lämna fullständiga lagförslag för såväl ett slopande av fastighetstaxeringen av bostäder som förenklingar av det nuvarande systemet. Utredningen ska dessutom lämna förslag till följdändringar samt belysa förslagens konsekvenser. Som utgångspunkter gäller bland annat att en löpande beskattning av bostäder ska behållas och att medlen från denna, precis som i dag, ska tillfalla kommunsektorn. Utredningen ska särskilt pröva vilka nya funktioner som behövs som ersättning för ett slopat taxeringssystem.

I uppdraget ingår också att bland annat pröva möjligheten att slopa fastighetstaxeringen av de delar av lantbruksenheter som inte beskattas och att lämna ett förslag som syftar till ökad tydlighet i gränsdragningen mellan skatte- och avgiftsfria vårdbyggnader och andra boenden för äldre.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 augusti 2012.