Bodens kommun

Fastighetsutredningen fortsätter - men med ny inriktning

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 16:13 CET

Bodens kommun fortsätter se över sin fastighetsförvaltning. Men nu är inriktningen ett helt kommunägt bolag: - Vi tror fortfarande att den lösning som diskuterats tidigare skulle ha varit bra för bodensarna. En överklagan skulle förmodligen ta år att avgöra och därför väljer vi en annan väg, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg. - Även den nya lösningen innebär att vi skapar en samlad kommunal organisation för att sköta våra fastigheter, poängterar vice ordföranden Bosse Strömbäck.

Kommunledningen i Boden väljer en ny inriktning för den fortsatta fastighetsutredningen. I stället för att bilda ett bolag tillsammans med Sveafastigheter satsar man på ett traditionellt kommunalt bolag.
- Vi har haft mycket konstruktiva överläggningar med Sveafastigheter. Det skulle ha gått mycket bra att genomföra den lösning vi diskuterat. Men vi vet att ärendet skulle överklagas och det medför att det kan ta år innan avgörandet faller. Därför är vi ense med Sveafastigheter om att lämna det här spåret, säger Torbjörn Lidberg.
Kommunstyrelsen har redan beslutat om en styrgrupp som ska leda det fortsatta arbetet. Kommunledningen har för avsikt att samla gruppen så snart som möjligt.
- Både den tidigare lösningen och den nya syftar till att samla kommunal verksamhet i kommunala fastigheter och skapa effektivast möjliga organisation. Att till exempel återköpa våra kommunala äldreboenden är en viktig del av den strategin, p oängterar Bosse Strömbäck.

Kontaktperson: Torbjörn Lidberg
E-post: Torbjorn.Lidberg@boden.se
Telefon: 070 – 621 56 20

Kontaktperson: Bo Strömbäck
E-post: Bo.Stromback@boden.se
Telefon: 070 – 529 42 92