Stockholms stad

Fattiga pensionärer ska slippa betala för gode män

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 16:04 CEST

De senaste årens pensionsförändringar har drabbat pensionärer med låg inkomst.

Trots höjningar av bruttopensionen, har nettot i plånboken i många fall minskat för dem med lägsta pensionerna. Det beror bl a på att allt fler pensionärer måste betala för den ”gode man” som många äldre använder för att förvalta sin ekonomi.

Nu har överförmyndarnämnden i Stockholm beslutat att höja inkomstgränsen så att färre pensionärer ska behöva betala för sina gode män. Nämnden har också begärt att få tid med justitieminister Thomas Bodström för att påtala behovet av en snabb förändring av inkomstgränsen i förmyndarskapslagstiftningen.

– Jag är helt övertygad om att det inte var lagstiftarens avsikt att pensionärer med god man skulle hamna under existensminimum. Det var en miss helt enkelt att man inte ändrade i den paragrafen som styr vem som ska betala arvodena, säger överförmyndarnämndens ordförande, Iris Birath (v).

– Så jag är glad att vi äntligen har kunnat fatta detta beslut. Vi förstod tidigt att det skulle bli problem för pensionärerna med lägst inkomster och när gode männens överklagandena av arvodesbesluten började strömma in, insåg jag att vi måste tillämpa en annan inkomstgräns i arvodesprövningen.

– Nu väntar vi bara på ett datum hos Thomas Bodström så vi kan få till en lagändring också, säger Iris Birath.


Mer info:
Iris Birath 070-45 180 99 eller 508 29 762
Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519