Fazer Sverige

Fazer och WWF startar miljösamarbete

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:15 CEST

Fazer inleder ett samarbete med WWF för att minska sitt ekologiska fotavtryck och öka skyddet av den biologiska mångfalden.

Fazer har inlett ett treårigt samarbete med WWF i Finland för att öka skyddet av biologisk mångfald i samtliga länder där Fazer har verksamhet. Målsättningen är att identifiera och minska Fazers viktigaste effekter på miljön och naturen. Dessutom vill man påverka hur Fazers produkter och tjänster kan stödja hållbara val.

Matproduktionen och tillgången till rent vatten och ren luft är beroende av naturens mångfald. Global uppvärmning, förändringar i markanvändning, föroreningar, övergödning, försurning, skogsavverkning och överfiske påverkar ofta miljön negativt. Mångfalden minskar snabbt till följd av mänsklig påverkan.

– Vi vill inte sätta onödig press på miljön och naturen med vår verksamhet. Vi behöver råvaror av hög kvalitet även i framtiden – och det förutsätter att vi använder naturresurserna på ett hållbart sätt, säger Nina Elomaa, chef för företagsansvar inom Fazer.

Det är inte helt enkelt att mäta effekterna då många faktorer inverkar.

– All Fazers verksamhet, energi- och vattenförbrukning samt användningen av råvaror påverkar naturens mångfald. I samarbetet med WWF kan vi dokumentera vår egen kunskap och ta fram fler verktyg för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster, fortsätter Nina Elomaa.  

– WWF i Finland och Fazer har under de senaste åren samarbetat för att främja hållbart fiske. Att skydda naturens mångfald är en av våra största utmaningar och vi är glada för att vi nu breddar vårt samarbete så att vi kan bidra till hållbara lösningar för framtiden, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF i Finland.  

För mer information, vänligen kontakta:
Nina Elomaa, chef företagsansvar Fazer Group, tel. +358 45 354 8611
Liisa Eerola, partnerskapschef, Fazer Group, tel. +358 44 710 8860

Fazer-koncernen
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser