Fazer Sverige

Fazer rapporterar ett bra resultat 2014 trots utmanande affärsklimat

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 07:01 CET

Under 2014 fortsatte Fazer att förbättra sitt jämförbara resultat trots svåra marknadsförhållanden. Koncernens omsättning och rörelsevinst sjönk något under nivåerna från 2013 men uppvisade en förbättring mätt i jämförbara valutakurser.

På grund av det utmanande affärsklimatet och speciellt den ryska rubelns värdeminskning sjönk koncernens omsättning med 2,8 procent år 2014 och uppgick till 1647,7 miljoner euro. Mätt med jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 1,5 procent. Koncernens rörelsevinst före goodwill-avskrivningar uppgick till 79,6 miljoner euro och rörelsevinsten blev 43,3 miljoner euro.

“2014 var ett tufft år, främst på grund av utmaningar i affärsklimatet. verksamhetsmiljön. Det instabila läget i Ryssland och rubelns fall gjorde det ännu svårare, och den ekonomiska nedgången fortsatte på Fazers viktigaste marknader”, förklarar Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.

Trots detta nådde Fazers bageri- och måltidstjänstverksamheter goda resultat – båda uppvisade bättre siffror än 2013. Fazer Konfektyr uppnådde inte sina mål.

Verksamhetsöversikt

I början av 2014 uppdaterades Fazers strategi med fokus på ett förändrat affärsklimat och förändrade kund- och konsument behov. En ny verksamhets- och organisationsmodell, som består av tre affärsområden

(Fazer Bageri, Fazer Food Services och Fazer Konfektyr) och två affärsenheter (Fazer Mill & Mixes och Fazer Cafés), började gälla från och med april.

2014 var ett utmanande år för bageriverksamheten då den totala brödkonsumtionen fortsatte att sjunka på de flesta av Fazers bagerimarknader. Fazer fortsatte att stärka sin marknadsandel genom att lansera innovativa nyheter, förbättra lönsamheten och fokusera på vissa regioner med stort potential, till exempel Ryssland. Förändringar mellan kategorier sker snabbt, och en oväntat stor marknadstillväxt inom djupfrysta bagerivaror utgör goda möjligheter för Fazer.

Fazer Konfektyr har anpassat sig efter förändringarna i affärsklimatet och satsat på en tilltagande trend för nya typer av konfektyrprodukter. Kex, glass och andra nyheter introducerades under Fazers starka konfektyrvarumärke. Marknadsandelen i Finland ökade inom chokladkakor och höjdpunkterna var särskilt Karl Fazer-chokladkakorna på 200 g och Fazer Pure Dark-nyheterna.

Fazer Food Services säkrade flera stora kontrakt i Norden. Målet är att växa från rollen som contract catering-företag och utnyttja de framtida möjligheterna fullt ut genom nya restaurangkoncept, måltidslösningar och segment för att bli ett komplett måltidstjänstföretag.

Framtidsutsikter

Bolaget förväntar sig en ökning av omsättning och lönsamhet under 2015, mätt med jämförbara valutakurser.

“Vi lever i en värld som ständigt genomgår förändringar, men vi drar nytta av detta. Det uppmuntrar oss att utforska, upptäcka och skapa nya smakupplevelser”, säger Christoph Vitzthum.

Ökad efterfrågan på Fazers produkter och tjänster i Sverige

Fazer behöll sin marknadsposition i Sverige år 2014. Fazers omsättning i Sverige uppgick till 389 miljoner euro, vilket utgjorde 23 procent av Fazers totala omsättning.

Fazer Food Services är marknadsledare i Sverige och erbjuder måltidstjänster till t.ex. företag, industri och hälsovårdssektorn. Gäst- och kundnöjdheten har ökat. Under 2014 säkrade Fazer Food Services flera viktiga kontrakt bland annat inom hälsovårdssektorn. Fazer ingick bl.a. ett avtal med Region Skåne om leverans av patientmåltider. Avtalet omfattar cirka 100 000 portioner i månaden, med en stor andel ekologiska råvaror. Fazer uppvisade också en positiv utveckling inom verksamheterna Vending och 24 Hour Meals och genomförde kampanjen ”Mata inte sopmonstret” för femte gången med goda resultat.

Fazer Bageri har under året framgångsrikt lanserat nya produkter, bland annat ett nytt lantbröd som bidrog till en ökad tillväxt för hela kategorin lantbröd. Försäljningen av Fazers ekologiska rågbröd har fördubblades under 2014. Hantverksbageriet Gateau med 28 fristående bageributiker i Skåne och Stockholmsområdet har nått stora framgångar med ökad försäljning och efterfrågan under 2014.

Fazer Konfektyr fortsatte sin tillväxt i Sverige och ökade sin marknadsandel tack vare ett mer fokuserat produktsortiment. Bolaget förbättrade också försäljningen av Fazers förpackade konfektyrprodukter med fem procent och av Karl Fazer chokladkakor med tio procent jämfört med tidigare år. Fazer konfektyr planerar för en fortsatt tillväxt i Sverige.

I november tog Fazer Culinary Team från Sverige guld i storköksklassen i Culinary World Cup i Luxemburg. Tävlingen arrangeras vart fjärde år och över hundra lag från hela världen deltog.

Sammanfattning av Fazer-koncernens resultat 2014

  • Fazer-koncernens omsättning uppgick till 1 647,7 miljoner euro och sjönk med tre procent från föregående år.
  • Rörelsevinsten uppgick till 43,3 miljoner euro.
  • Affärsverksamhetens kassaflöde uppgick till 130,4 miljoner euro, en 13 procents ökning från 2013.
  • Räntebärande nettoskulder minskade och uppgick till -20,7 miljoner euro i slutet av året.
  • Koncernens soliditet ökade med 8 procent till 62,5 procent.
  • I slutet av 2014 var 15 305 personer anställda på Fazer.

Årsredovisning 2014

Fazers Årsredovisning 2014 är publicerad på Fazers hemsida http://www.fazergroup.com/sv/om-oss/arsredovisning

Företagsansvarsrapport

Fazers företagsansvarsrapport är publicerad på Fazers hemsida http://www.fazergroup.com/corporate-responsibility-review-2014

För ytterligare information:

Jouni Grönroos, Ekonomidirektör och vice verkställande direktör, tel. +358 40 504 5125

Ulrika Romantschuk, Senior Vice President, kommunikation och varumärkesledning, tel. +358 40 566 4246

För att boka en intervju, vänligen kontakta Johanna Savander, kommunikation, tel. +358 50 32 64 098

Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning 2014 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro och företaget har över 15,000 anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact (GC).

Vi skapar smakupplevelser