FCG AB

FCG ingår partnerskap med Bridgepoint Development Capital för att stödja fortsatt tillväxt och affärsutveckling

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 10:57 CET

FCG Holding Sverige AB (FCG eller Bolaget), en av Nordens ledande leverantörer av specialisttjänster mot den finansiella sektorn, ingår partnerskap med Bridgepoint Development Capital (BDC). BDC blir en betydande aktieägare i FCG och kommer tillsammans med Bolaget och befintliga ägare arbeta för fortsatt expansion av verksamheten.

FCG bildades 2008 och har sin grund i svensk och internationell implementering och förvaltning av finansiella regelverk. Sedan starten har bolaget expanderat kraftigt och är idag den ledande nordiska leverantören av specialisttjänster inom riskhantering, regelefterlevnad, finans- och kapitalhantering, finansiell juridik och affärsstyrning, med fokus på den finansiella sektorn. Bolagets ca 140 specialister i Sverige, Danmark och Norge erbjuder både konsulttjänster och outsourcinglösningar, med dedikerade experter inom olika regelverk och de relevanta segmenten av den finansiella sektorn, inklusive bank, försäkring, värdepappersbolag, fonder och fintech.

”Till följd av ett stort behov av specialistkompetens inom den finansiella sektorn har FCG upplevt en stark tillväxt under de senaste åren”, säger Kristian Bentzer, Managing Partner på FCG. ”Vi är stolta över att ha lyckats attrahera specialister inom alla segment av den finansiella sektorn, med expertis som innefattar relevanta regelverk och djuplodande affärsförståelse. Vi arbetar långsiktigt i partnerskap med våra kunder och har som ambition att hjälpa kunderna att växa samtidigt som de efterlever de krav och regler som är viktiga för deras verksamhet. För att säkerställa fortsatt stark utveckling av FCG, samt ge oss rätt förutsättningar och resurser för expansion av Bolaget, är det med glädje som vi välkomnar Bridgepoint Development Capital som ny ägare och partner. BDC har lång erfarenhet av att växa företag internationellt, och de kommer att tillföra strategisk affärskompetens, ett brett europeiskt nätverk och finansiella muskler, vilket stärker FCG:s fortsatta utveckling och tillväxt både i och utanför Norden”

Ökade regelkrav och ökad komplexitet kring intern kontroll och regulatorisk efterlevnad gör att alltfler finansiella bolag söker externt stöd och kompetens från specialister inom risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad samt intern styrning och rapportering. I takt med att behoven har ökat har den globala marknaden för tjänster av denna typ vuxit kraftigt, där FCG har byggt upp en ledande position i Norden.

Johan Dahlfors, ansvarig partner för Bridgepoint Development Capitals verksamhet i Norden, kommenterade: ”Vi är mycket imponerade över det bolag som FCG-teamet har byggt. Nuvarande ägare har etablerat en ledande position i Norden tack vare kvalitativa och kundanpassade specialisttjänster, ett dedikerat team av specialister med en bred kompetensbas, samt ett tjänsteerbjudande som tillgodoser behoven inom hela finanssektorn i ett alltmer komplext regulatoriskt landskap. FCG har ambitiösa framtidsplaner och vi ser fram emot att samarbeta med nuvarande ägare och övriga medarbetare för att fortsätta att utveckla verksamheten framåt.”

Med BDC som partner kommer FCG fortsätta att bygga vidare på sin position både i nuvarande och nya geografiska marknader. 

Transaktionen är villkorad av godkännande från svenska Finansinspektionen. Värdet på transaktionen är inte offentligt.

Rådgivare som deltagit i transaktionen inkluderar:

För FCG: Keystone MCF Corporate Finance (finansiell), Andulf (juridik)

För BDC: Vinge (juridik), KPMG (finansiell), Arkwright (kommersiell), Marsh (försäkring)

För mer information, vänligen kontakta:

FCG

Kristian Bentzer, CEO 

Tel: +46 766 350 507

kristian.bentzer@fcg.se

Bridgepoint

James Murray

Tel: +44 20 7432 3555

james.murray@bridgepoint.eu

Om Bridgepoint Development Capital:

Bridgepoint Development Capital investerar i och arbetar aktivt med att utveckla framgångsrika företag i tillväxtfaser, där bolagets storlek typiskt sett är inom spannet 50 miljoner euro till 150 miljoner euro. Bridgepoint Development Capital är en del av det internationella investmentbolaget Bridgepoint, som har kontor i Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, London, Luxemburg, Madrid, Milano, New York, Paris, Shanghai, Stockholm och Warszawa. (www.bridgepoint.eu

Om FCG

FCG -The Financial Compliance Group AB - är en av Nordens ledande konsultbyråer inom riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom projektkonsulting, outsourcing och det egenutvecklade IT-stödet Internal Governance System. Bland kunderna finns såväl stora banker och försäkringsbolag som mindre finansiella institut.

 

Besök www.fcg.se för mer information om FCG och våra tjänster.