FCG AB

FCG inngår samarbeid med Bridgepoint Development Capital for å støtte fortsatt vekst og forretningsutvikling.

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 11:03 CET

FCG (The Financial Compliance Group), en av Nordens ledende spesialister innen finansielle tjenester, inngår et partnerskap med Bridgepoint Development Capital (BDC). BDC blir en betydelig aksjonær i FCG, og sammen med selskapet og eksisterende eiere vil de videre utvikle og ekspandere virksomheten.

FCG ble etablert i Sverige i 2008 og har sin grunnlag på implementering og forvaltning av finansielle regelverk. Siden starten har selskapet utviklet seg sterkt, og er i dag den ledende nordiske leverandøren av spesialisttjenester innen risikostyring, implementering av regelverk/compliance, finans- og kapitalstyring, finanslovgivning og virksomhetsstyring, med fokus på den finansielle sektoren. Selskapets ca 140 spesialister i Sverige, Danmark og Norge bedriver rådgivning og leverer ulike former for utkontrakterings løsninger, med dedikerte eksperter på ulike regelverk og de relevante segmenter av finanssektoren, inkludert bank, forsikring, verdipapirforetak, fond og fintech.

"Som følge av det store behovet for spesialkompetanse innenfor den finansielle sektoren har FCG hatt sterk vekst de siste årene", sier Kristian Bentzer, Managing Partner på FCG. "Vi er stolte over å ha lykkes med å tiltrekke oss spesialister i alle segmenter av den finansielle sektoren, med ekspertise innenfor relevante regelverk, samt dyp forretningsmessig forståelse. Vi jobber langsiktig i partnerskap med våre kunder og har som mål å hjelpe kundene å vokse, samtidig som de etterlever krav og regler som er viktige for deres virksomhet. For å sikre en fortsatt sterk utvikling av FCG, samt gi oss de rette forutsetningene og ressursene for videre utvikling av selskapet, er det med glede vi ønsker Bridgepoint Development Capital velkommen som ny eier og partner. BDC har lang erfaring med vekst og utvikling av selskaper internasjonalt, og de vil tilføre strategisk forretningskompetanse, et bredt europeisk nettverk og finansielle muskler, noe som styrker FCGs videre utvikling og vekst både i og utenfor Norden."

Økte regelkrav og økt kompleksitet med hensyn til intern kontroll og etterlevelse av lover og regler betyr at flere og flere aktører i finansbransjen søker ekstern støtte og kompetanse fra spesialister innen risikostyring og kapitalkontroll, compliance, samt internstyring og rapportering. I takt med at behovet er økt, har det globale markedet for slike tjenester vokst kraftig, hvor FCG har bygget opp en ledende posisjon i Norden.

Johan Dahlfors, ansvarlig partner for Bridgepoint Development Capitals virksomhet i Norden, kommenterte: "Vi er veldig imponert over selskapet som FCG-teamet har bygget. Nåværende eiere har etablert en ledende posisjon i Norden takket være kvalitative og kundetilpassede spesialisttjenester, et dedikert team av spesialister med bred kompetanse, samt et tilbud som tilfredsstiller behovene i hele finanssektoren i et stadig mer komplekst, lovregulert landskap. FCG har ambisiøse fremtidige planer, og vi gleder oss til å samarbeide med eksisterende eiere og andre ansatte for å fortsette å utvikle virksomheten fremover."

Med BDC som partner vil FCG fortsette å bygge videre på sin posiskon både i nåværende og nye geografiske markeder.

Transaksjonen er underlagt finanstilsynets godkjennelse. Verdien  av transaksjonen er ikke offentlig.

Rådgivere som har deltatt i transaksjonen inkluderer:

For FCG: Keystone MCF Corporate Finance (finans), Andulf (juridisk)

For BDC: Vinge (juridisk), KPMG (finans), Arkwright (kommersiell), Marsh (forsikring)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

FCG

Kristian Bentzer, CEO

Tel: +46 766 350 507

kristian.bentzer@fcg.se

Bridgepoint

James Murray

Tel: +44 20 7432 3555

james.murray@bridgepoint.eu

Om Bridgepoint Development Capital:

Bridgepoint Development Capital investerer i og jobber aktivt for å utvikle vellykkede selskaper i vekstfaser, hvor størrelsen på selskapet vanligvis ligger innenfor størrelsesorden 50 millioner euro til 150 millioner euro. Bridgepoint Development Capital er en del av det internasjonale investeringsselskapet Bridgepoint, som har kontorer i Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, London, Luxembourg, Madrid, Milano, New York, Paris, Shanghai, Stockholm og Warszawa. (Www.bridgepoint.eu) (www.bridgepoint.eu

Om FCG:

FCG er en ledende nordisk leverandør av spesialisttjenester innenfor risikostyring, compliance, finans- og kapitalhåndtering, finansiell jus og forretningsstyring, med hovedsakelig fokus på den finansielle sektoren. Selskapets ca 140 spesialister tilbyr konsulenttjenester og outsourcingløsninger, med dedikerte eksperter innenfor alle regelverk. FCG ble dannet i 2008 og har mer enn 250 kunder over hele Norden innenfor bank, forsikring, verdipapirforetak, fond og fintech. FCG har kontor i Stockholm, København, Oslo og Malmö. 

Se http://www.fcg.se og http://www.fcgnorge.no