FCG AB

FCG – The Financial Compliance Group expanderar och öppnar i Danmark

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 09:15 CET

För att komma närmare befintliga kunder i Öresundsregionen och för att tillgodose det växande behovet av risk- och compliancetjänster i regionen öppnar nu FCG – The Financial Compliance Group kontor i Köpenhamn.

Köpenhamn 7 februari 2014

Johan Cristvall, grundare av FCG och Partner meddelar idag att FCG nu expanderar geografiskt och öppnar kontor på Rådhusplatsen i Köpenhamn, för att på så sätt täcka det växande behovet av specialister inom risk, compliance och intern styrning och kontroll inom den finansiella sektorn i Öresundsregionen.

- Vår kundbas i Öresundsregionen har växt kraftigt de senaste åren och för att komma närmare dem är det ett naturligt steg att etablera en permanent bas i regionen, säger Gustav Lange som har fått ansvaret för att etablera FCG i Danmark och södra Sverige. I samband med den tyngre regleringen av finansmarknaden upplever vi dessutom en allt större efterfrågan på våra tjänster på båda sidor sundet.

Sedan starten 2008 har FCG vuxit kraftigt och företaget kan nu räknas till en av de ledande aktörerna inom riskhantering och compliance i Sverige. Till framgångsfaktorerna kan bland annat räknas en unik kompetens och förståelse för de utmaningar och krav som finansiella företag möter. FCG:s konsulter har erfarenhet av både reglerings- och tillsynsarbete hos myndigheter och departement och har deltagit i Baselkommittén och andra internationella uppdrag. Till detta kommer en lång erfarenhet av praktiskt arbete i finansiella företag vilket har garanterat ett affärsorienterat angreppssätt i leveranserna.

- De senaste fem åren har FCG etablerat sig som en naturlig samarbetspartner och rådgivare till finansiella institut såväl på styrelsenivå som på mer operativ nivå säger Kristian Bentzer, Partner på FCG, som är djupt involverad i etableringsarbetet. Våra befintliga kunder i Öresundsregionen ser också mycket positivt på vår etablering. Att finnas på plats i Köpenhamn ser vi dessutom som centralt för att denna långsiktiga satsning ska lyckas. Målet är att växa med kvalitet, precis som vi gjort i Sverige, och för att lyckas måste vi ha den närhet till våra kunder som de har rätt att förvänta sig av ett konsultföretag i den här branschen avslutar Kristian Bentzer.


För övrig information kontakta
Kristian Bentzer
kristian.bentzer@fcg.dk
(+46(0)766 35 05 07)

Gustav Lange
gustav.lange@fcg.dk
(+45 53 73 69 69)


Om FCG
FCG är ett konsultföretag bestående av experter med fokus på risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad samt intern styrning och kontroll i finansiella företag. Våra kunder är banker, försäkringsföretag, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag. Våra medarbetare har över femtio års erfarenhet från Finansinspektionen och lika lång erfarenhet från olika uppdrag inom såväl funktioner för riskhantering och compliance som i första linjen hos olika finansiella institut. Vi har därmed en unik kompetens och förståelse för de utmaningar och krav som finansiella företag möter.

 

Besök www.fcg.se eller www.fcg.dk för mer information om FCG och våra tjänster.