Föreningen för Demokrati i Iran

FDI välkomnar SÄPO:s utredning

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2010 23:48 CEST

Ardavan Khoshnood, Ordförande
0735853979
ardavan@setiz.se
http://www.setiz.se

Datum: 2010-04-06
Nr: 01

Media rapporterar om en iransk företagare från Umeå som misstänks för grovt bokföringsbrott. Det handlar om ungefär 5 miljarder kronor som kommit in på mannens konto. Samtliga från Iran. Dessa har i sin tur skickats vidare till konto placerade runt om i världen.

Nu misstänker Säkerhetspolisen att denna företagare även bedrivit med olaglig handel med Iran. Mannen misstänks således ha brutit mot sanktionsbestämmelserna vad gäller handel med Iran. I detta ingår blad annat handel med vapen eller utrustning som kan användas inom Irans kärnvapenprogram.

Ardavan Khoshnood, ordförande för ”Föreningen för Demokrati i Iran” (FDI), säger:
-    Under de senaste åren har regimen i Iran ökat sina aktiviteter i Sverige. Bland annat bedriver den iranska regimens ambassad i Sverige omfattande flyktingspionage. Den islamiska republiken i Iran är även aktiv på andra sätt i Sverige och just därför är det glädjande att Säkerhetspolisen nu påbörjat en utredning i detta ärende.

Samtidigt som FDI välkomnar SÄPO:s utredning kring huruvida sanktionsbestämmelserna vad gäller handel med Iran brutits eller inte, är det av ett extremt stort värde att spåra de pengar som lämnat företagarens konto.

Ardavan Khoshnood fortsätter och säger:
-    Självklart är det viktigt att spåra vart dessa 5 miljarder tagit vägen. Har dem gått till olika terroristceller som regimen i Iran har utomlands? Har dem gått till personer som spionerar åt regimen i Iran? Går dem till iransk media i exil som egentligen jobbar åt regimen i Iran?

Ifall företagaren skulle visa sig ha begått brott som gynnat den islamiska regimen i Iran är det av stort intresse för Sverige och främst exil iranier att företagarens kontakter kartläggs. Alla grupper som arbetar åt den iranska regimen i Sverige utgör utan tvekan ett hot mot det svenska rikets säkerhet och i synnerhet mot exiliranier.