Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Feber på Tekniska verken i Linköping

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 14:50 CET

Temperatur (blå) och instabilitetsindikator (röd) för Linköping biogasanläggning. Sedan temperaturen ändrats har instabilitetsindikatorn varit låg till icke-detekterbar.

Jan Moestedt disputerade den 12 februari med avhandlingen Biogas Production from Thin Stillage, och det han har visat är revolutionerande eftersom det går emot den allmänna uppfattningen som råder inom biogasproduktion, att bakterier trivs vid 37 grader och mår riktigt dåligt av feber.

I forskningsprojektet som bedrivits i samarbete med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, visar han att de gamla teorierna inte stämmer, superbakterierna blir nämligen gladare och förökar sig till 1000 gånger fler vid 42 grader. I Linköping har man på Tekniska verkens biogasanläggning därför skruvat upp temperaturen och ser redan fantastiska resultat.

- Den stora vinsten är att vi har fått en biogasprocess mindre känslig för störningar och vi kan i större utsträckning öka och minska gasproduktionen i takt med efterfrågan på gas och tillgången på råvara. Då materialet i produktionen är varmt och behöver kylas ner till önskad temperatur för bakterierna, så sparar den här lösningen energi direkt på att inte behöva kyla ner materialet lika långt. Med en optimerad biogasprocess får vi dessutom mer biogas ur samma mängd råvara och bättre biogödsel som går tillbaka till lantbruket, säger Jenny Nordenberg produktionschef på biogasanläggningen.

De nya kunskaperna kan komma att betyda mycket för andra biogasproducenter i   världen. Jan Moestedt liknar en biogasanläggning vid en komage där olika bakterier i samarbete långsamt bryter ner organiskt material. Bakterierna är anpassade till kons kroppstemperatur och eftersom samma bakterier finns i biogasanläggningar brukar temperaturen där vara densamma som hos kon.

- Genom att utsätta biogasbakterier för feber ser vi att de faktiskt arbetar ännu bättre. Det känns väldigt roligt att vi kan tillämpa resultat från min forskning och att det underlättar för utvecklingen av Linköping till att bli världens mest resurseffektiva region, säger Jan Moestedt.

Kontakta gärna Jan Moestedt på 013-20 93 77 eller 076-633 93 77.
Det går även bra att maila jan.moestedt@tekniskaverken.se

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/