Centerpartiet

Federalismens principer behövs i framtidens EU

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:08 CEST

EU:s största problem är dålig förankring hos medborgarna. En ordning där det förtydligas för människor vad EU gör och inte gör måste till. För att maktfördelningen mellan EU å ena sidan och medlemsländerna å andra sidan ska vara tydlig vill vi att federalismens principer skrivs in i artikeln om upprättandet av unionen, menar Maud Olofsson och Kerstin Lundgren, ledamot i Konstitutionsutskottet, när de presenterade centerpartiets motion med anledning av regeringens skrivelse om EU:s framtidskonvent.

Beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Sådant som inte kan skötas av lägre nivåer ska flyttas uppåt. Denna syn gäller såväl lokala, regionala och nationella nivån som den europeiska nivån. Medborgarna ska kunna se ett samband mellan det som sker på kommunal nivå och det som sker på EU-nivå. Därför behöver federalismens principer vara vägledande för EU:s uppbyggnad.

- Ett konstitutionellt fördrag är nödvändigt eftersom EU växer och befinner sig en accelererande process där det blir alltfler medlemsländer. Därför vill vi se en tydligare kompetensfördelning inom EU, säger Maud Olofsson.

Centerpartiet är starkt kritiskt till hur lite regeringen agerat i framtidskonventet och hur frågorna om EU:s framtid behandlats på hemmaplan. Att avvakta till sista stund är inte bästa läge för att få inflytande i en fråga. Framtidskonventet föreslår en hel del bra saker som är steg i rätt riktning för ett öppet och mer demokratiskt EU. Dock finns det områden som måste förbättras. Det handlar främst om makt- och ansvarsfrågorna samt kompetensfrågorna. Centerpartiet vill se en starkare roll för de folkvalda i EU och tydliga avgränsningar för vad EU ska göra och inte göra. Centerpartiet vill se ett smalare med effektivare EU avslutar Kerstin Lundgren.