Centerpartiet

Federley får tyngre roll i viktig klimatfråga

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 15:07 CET

Europaparlamentets industriutskott och miljöutskott får delat ansvar för en rad frågor som berör systemet för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att Centerpartiets Euopaparlamentariker Fredrick Federley som huvudförhandlare för frågan i industriutskottet  får en ännu viktigare roll.

- Ansvaret för industriutskottet blir tyngre vilket ställer högre krav på mig som huvudförhandlare, men vi har arbetat länge med frågan och är väl förberedda för att kunna nå ett resultat som är bra för både industrin och klimatet, säger Fredrick Federley ( C )

Det är Europaparlamentets Conference of Presidents, det vill säga ledarna för de politiska grupperna och Europaparlamentets talman som beslutat om det delade ansvaret. Några av de frågor där ansvaret nu kommer att delas är bland annat arbetet med stöd till industrier utsatta för internationell konkurrens och både den tunga moderniseringsfonden och den stora innovationsfonden.

- För oss har det alltid varit viktigt att ha med industrins perspektiv när vi arbetar med klimatfrågor för med rätt typ av lagstiftning kommer det vara industrin som är pådrivande i den gröna omställningen, säger Fredrick Federley.

- Tydliga insatser för klimatet står inte i motsats till en livskraftig industri och jag hoppas att nu kunna föra in perspektivet att det snarare är så att industrin är en förutsättning för ett kraftfullt klimatarbete, säger Fredrick Federley.

Huvudförhandlare i miljöutskottet är Ian Duncan från Storbritannien.

Kontakt: Hannes Hervieu
Pressansvarig Centerpartiets Brysselkansli
Hannes.Hervieu@europarl.europa.eu
+32 491 73 00 39

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.