Centerpartiet

Federley: Så kan EU ställa om till grön energi

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 15:05 CET

EU-kommissionen har i dag lagt fram det så kallade vinterpaketet, som bland annat innehåller en serie lagförslag kring EU:s övergång till förnybar energi och hur samarbetet mellan medlemsländerna ska fungera.

Texterna kommer att innehålla både justeringar av existerande direktiv och helt nya regler, bland annat nya klimat- och energiförbrukningsmålsättningar till 2030.

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley har som koordinator i industriutskottet drivit frågan.

- Många av de utmaningar EU står inför ryms i paketet. Det är nödvändigt att få till en integrerad energimarknad mellan medlemsländerna för att förstärka EU:s ledarskap inom förnyelsebar energi. Det är också viktigt att EU i stor utsträckning blir självförsörjande inför ett eventuell förändrat säkerhetsläge, säger han.

En nyckel för att ställa om till förnybar energi är att slopa subventionerna av fossila energikällor.

- Vi måste ställa om till en koldioxidsnål energiproduktion. För att åstadkomma en sådan grön omställning måste vi bland annat komma åt de massiva subventionerna av smutsiga energislag. Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i det viktiga arbetet framöver, säger Fredrick Federley.

På hemmaplan gäller det att föregå med gott exempel.

- Om vi ska klara Parisavtalet måste vi ta alla chanser som finns att gå över till renare energi och biodrivmedel. Sverige har stora möjligheter att leda och föregå med gott exempel, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.