Feelgood Svenska AB

Feelgood justerar ned resultatprognosen för 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 09:03 CEST

Styrelsen för Feelgood Svenska AB (publ) lämnade i samband med ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002 en prognos om ett resultat efter finansnetto för 2004 om lägst 15 Mkr. Denna prognos justeras nu ned till ett resultat efter finansnetto om 0 till 2 Mkr. Resultatet innebär samtidigt en förbättring från 2003 om 12 till 14 Mkr och blir därmed Feelgoods bästa på 5 år.

Under det tredje kvartalet och framför allt i september har omsättningen avsevärt understigit den förväntade och därmed avvikit från den positiva trend som redovisades för det första halvåret. Som en konsekvens av detta uppgår koncernens preliminära resultat efter finansnetto för årets första nio månader till -2,3 Mkr mot ett förväntat resultat om +6 Mkr. Det fjärde kvartalet är normalt bolagets starkaste, men mot bakgrund av utvecklingen under det tredje kvartalet tvingas bolaget revidera förväntningarna även beträffande den resterande del av året, som därmed inte kommer att kunna kompensera för tredje kvartalets omsättnings- och resultatavvikelse.

Feelgood har under de senaste två åren redovisat en positiv resultatutveckling. Det preliminära resultatet efter finansnetto för perioden januari-september 2004 är 7,7 Mkr bättre än motsvarande resultat 2003, respektive ca 64 Mkr bättre än samma period 2002. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att denna positiva utveckling kommer att fortsätta och att ovanstående resultatavvikelse inte påverkar Feelgoods långsiktiga mål.

Delårsrapport för perioden januari-september 2004 lämnas enligt plan den 12 november.

Stockholm den 25 oktober 2004

Styrelsen
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:
Feelgood Svenska AB (publ)
Morten Werner, VD och koncernchef
E-post: morten.werner@feelgood.se
Tfn: 08-545 810 00
Mobil: 0706-36 25 25

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.