Feelgood Svenska AB

Feelgood Svenska AB (publ): Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:08 CEST

Feelgood Svenska AB (publ) (org nr 556511-2058)


Belopp inom parentes avser, såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

KVARTALET I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen för juli-september uppgick till 90,3 (77,9) mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till -1,5 (-2,3) mkr.
Resultatet per aktie var -0,02 (-0,03) kr per aktie och efter full utspädning till -0,02 (-0,03) kr.


DELÅRSPERIODEN I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen för januari-september uppgick till 307,0 (290,7) mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 (4,8) mkr.
Resultatet per aktie var 0,07 (0,06) kr per aktie och efter full utspädning till 0,07 (0,06) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (0,7) mkr.
Soliditeten uppgick till 30,6 (28,5) %.
Förvärv av Transporthälsan Malmöregionen AB, Östermalmshälsan AB och Vårdkompaniet i Stockholm AB.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Bolagets bokslutskommuniké för år 2005 kommer att lämnas den 22 februari 2006. Rapporterna finns tillgängliga på Feelgoods hemsida www.feelgood.se under rubriken »Finansiell information».Stockholm den 27 oktober 2005


Eva Rooth
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

KONTAKTPERSONER

Uwe Löffler, Styrelsens ordförande
Mob: 0708-11 49 72

Eva Rooth, VD och koncernchef
Tfn: 08-545 810 00
Mob: 070-541 58 29

Thomas Ådén, Ekonomi- och finanschef
Tfn: 08-545 810 00
Mob: 0709-54 44 41

Feelgood Svenska AB (publ)
Hornsgatan 103, plan 10
117 28 STOCKHOLM


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari-september 2005
http://hugin.info/86943/R/1018408/159891.pdf

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 45 platser. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobefrämjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. Feelgoods övergripande målsättning är att ha Sveriges friskaste kunder.