Feelgood Svenska AB

Feelgoods prospekt har godkänts av Finansinspektionen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:07 CEST

Feelgood förvärvar hälsoföretaget Haluxa AB med tillträde 2008-10-01. Med anledning därav beslutade Feelgood på extra bolagsstämma 2008-08-25 att genomföra en apportemission av 20 miljoner aktier till Haluxas ägare.

I anledning av denna emission har ett prospekt för upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i apportemissionen upprättats. Detta prospekt har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Feelgoods hemsida www.feelgood.se.


- - - - - - - - - - - -

Stockholm 2008-09-30
Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)
StyrelsenKontaktpersoner:

Uwe Löffler

Per Sunnemark
Ordförande

VD, koncernchef
0708 - 114 972

0701-47 67 55


Om Feelgood:
Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept för företag och organisationer som investerar i åtgärder för att utveckla hälsa och välbefinnande.

Feelgood bildades 1995 och är sedan maj 1997 noterat på aktiebörs, sedan juni 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista och sedan 2006 på OMX Nordiska Small Cap-lista. Bolaget omsatte 2007 475 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 12,9 miljoner kronor och har cirka 590 medarbetare runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm.