People Productions

Fel arbetsuppgifter och dåligt betalt – då hoppar Sveriges lärare av

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Många behöriga lärare lämnar idag yrket för att arbeta med något annat. Anledningarna till vad som får lärare att hoppa av har främst två orsaker; många uppgifter som ligger långt ifrån undervisningen och den låga lönen. Det visar en undersökning Lärarpanelen har genomfört.

16 % av behöriga lärare i Sverige har lämnat läraryrket och arbetar idag med något helt annat enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Vad det kan bero på är individuellt för varje person, men läraryrkets generellt positiva och negativa sidor debatteras just nu runt om i landet, på var och varannan arbetsplats, i media och bland lärarfacken.

Vad skulle få dig att lämna ditt läraryrke om du övervägde att sluta?
Lärarpanelen ställde frågan till sina paneldeltagare för att få reda på vilka anledningar de tror är de främsta till att lärare hoppar av. Frågan som ställdes var rent hypotetisk och handlade inte om huruvida lärarna faktiskt önskar sluta som lärare, utan vad som i så fall skulle vara anledningen. Många lärare planerar inte att lämna sitt arbete, men ställer sig kritiska till sin dagliga arbetssituation.

 ”det beror på allt det där andra…”
Att inte kunna utöva ditt yrke på det sätt som du vill utan istället belastas med övriga arbetsuppgifter, en låg individuell lön för just din prestation, och dessutom en för hög total arbetsbelastning. Det är vad Lärarpanelen anger som orsak till, om de skulle överväga, att lämna sitt yrke som lärare.  

Fördelning av svaren

  • 27 %, nästan en tredjedel av lärarna, anser att den främsta anledningen till missnöje är alla de arbetsuppgifter som ligger långt ifrån undervisningen.
  • Nästan lika många, 26 %, anger att de individuella lönerna är för låga och därmed en avgörande faktor som gör att många söker sig till andra yrken.
  • En femtedel, 21 %, anser att det är den höga arbetsbelastningen som skulle få just dem att gå vidare i livet.


Om Lärarpanelen
Lärarpanelen arbetar för att beslutsfattare och media ska känna till lärares åsikter i viktiga och aktuella skolfrågor. Vi är lärarnas röst i en konstruktiv skoldebatt. Lärarpanelen består av 220 behöriga lärare och skolledare från hela landet.

Lärarpanelen drivs av Lärarförmedlarna, vars roll är att som oberoende part låta lärarnas röster bli hörda. Du kan läsa mer om Lärarpanelen och anmäla dig på www.lararformedlarna.se/lararpanelen

För mer information
Sandra Johansson, Marknadsansvarig: 070-745 14 53, sandra.johansson@lararformedlarna.se.
Patricia Kimondo, VD: 070-745 10 08, patricia.kimondo@lararformedlarna.se.

Lärarförmedlarna rekryterar och hyr ut personal till världens viktigaste jobb – i förskola, skola och utbildningssektor. Sedan 1999 har vi hjälpt våra kunder att hitta rätt medarbetare och chefer.
Lärarförmedlarna är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Besök oss på www.lararformedlarna.se