Skolval 2014

Fel att för gymnasiet bygga ut SMS-tjänst vid skolk!

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:17 CEST

Enligt uppgifter i en rad tidningar planerar både Göteborgs och Stockholms kommun planerar att bygga ut en SMS-tjänst, där föräldrar informeras direkt när skolan misstänker att eleven har olovlig frånvaro. Från Sveriges Elevråds Centralorganisations sida ser man positivt på att kontakten förbättras mellan skola och vårdnadshavare, men är kritiska till SMS-tjänsten.

- För övre grundskolan hade det varit en annan sak. Där gäller skolplikt och föräldrarna kan böta om deras barn inte dyker upp. Konsekvenserna är också större av att missa en dags skolarbete. Men för gymnasiet skickar det här fel signaler. Mellan 16 och 17 års ålder, innan eleven är myndig, ska det vara eleven som svarar direkt inför skolan. Föräldrar ska enbart kopplas in när eleven uppenbarligen inte sköter sina åtaganden, säger Mikael Grenefalk, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO.

Från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO:s sida ställer man sig också tveksam till om SMS-tjänsten är förenlig med hur disciplinära åtgärder ska utfärdas i skolan, enligt 6 kap. 21-25 § gymnasieförordningen.

- I gymnasieförordningen står det tydligt att skolan ska vända sig direkt till eleven i första hand, när eleven gjort något olämpligt. Först när det handlar om upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande, så ska föräldrar kontaktas, men då främst om en utredning sätts igång eller om eleven tilldelas en skriftlig varning.

- För elever med upprepad olovlig frånvaro är det alltså rimligt att underrätta vårdnadshavaren. Men då handlar det om att utlysa ett möte eller om att rektorn kontaktar föräldrarna per telefon, knappast om att ett SMS ska skickas till föräldrarnas mobiltelefon. I sådana lägen har föräldrarna rätt till tydligare information än så, fortsätter Mikael Grenefalk.

Från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO:s sida är man kritisk till det fokus som finns i debatten på olovlig frånvaro i gymnasiet. Man påminner om att gymnasiet är en frivillig skolform, där man självklart ska närvara om man tackat ja till en plats, men också att betygen i skolan baserar sig enbart på kunskap, inte på närvaro.

- En 17-åring har en självständig ställning gentemot sina föräldrar, som gör att den i första hand bör företräda sig själv. Det är inte rätt att man skapar ett övervakningssystem för elever, där föräldrarna bevakar minsta steg eleven tag. Sådana åtgärder kan vara rimliga när gymnasieelever far illa eller uppenbarligen missköter sina studier, men inte annars, avslutar Mikael Grenefalk.

För kommentarer eller upplysningar

Mikael Grenefalk

ordförande Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO

Mob: 0709 65 55 37