Sveriges Kommuner och Landsting

Fel att polisnota betalas av kommun och landsting

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 15:12 CEST

Kommuner och landsting ska inte betala de kostnader som polisen har för att hålla ordning under stadsfestivaler och liknande arrangemang. Det anser SKL som vill ha en lagändring för att undanröja konsekvenserna av en prejudicerande dom.

Under våren gjorde Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen att Kulturkalaset i Göteborg anordnas i vinstsyfte. Enligt domstolen kan därför arrangören, det kommunala bolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB, bli skyldig att betala för polisens bevakning.

Domen innebär att andra stadsfestivaler och liknande arrangemang riskerar att drabbas av motsvarande kostnader.

I ett remissyttrande riktar nu Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kritik mot att en statlig utredning som har sett över hur polisen ska ersättas för sin ordningshållning vid offentliga tillställningar, inte föreslagit någon förändring med anledning av den prejudicerande domen.

Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi ifrågasätter domstolens bedömning att kommunala stadsfestivaler anordnas i vinstsyfte. Vinst är aldrig drivkraften bakom den här typen av arrangemang och får inte heller vara det. I kommunallagen sägs att en förutsättning för att kommuner och landsting ska få bedriva näringsverksamhet är att det sker utan vinstsyfte, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Enligt SKL måste konsekvenserna av domen undanröjas genom en ändring i ordningslagen.

– Lagstiftningen behöver ändras så att det framgår att endast arrangörer som har ett rent kommersiellt syfte ska kunna åläggas betalningsskyldighet. Ett alternativ är att kommuner, landsting och deras bolag uttryckligen undantas från ersättningsskyldighet, säger Anders Knape.

Hämta hela yttrandet: ”Ersättning för polisbevakning” (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med kultur och fritid

Hämta högupplöst bild på Anders Knape


Kontakt

För mer information:
Nils-Olof Zethrin, handläggare
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 79 96
nils-olof.zetherin@skl.se

Per Henningsson, förbundsjurist
Avdelningen för juridik
08-452 79 78
per.henningsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l